Melding datalek


2.2 Vond het beveiligingsincident plaats in een verwerking van (persoons)gegevens die is uitbesteed aan een andere organisatie?

Incident nog gaande

5. Aard van het incident [selecteer een of meerdere opties]:
6. Aard van de gelekte data [selecteer een of meerdere opties]
Aanvullende bijzonderheden: Is naar uw mening deze melding compleet of verwacht u dat er nog aanvullende informatie over de inbreuk volgt?