Ziektegolf of epidemie

Als in korte tijd veel mensen ziek worden en hetzelfde ziektebeeld hebben, noemen we dat een ziektegolf, epidemie of zelfs pandemie. Deze besmettelijke ziektes ontstaan vaak door virussen en bacteriën. Meestal gaat het om een griep of verkoudheid. Deze komen vaak voor en de meeste mensen genezen snel. Toch kan ook een griep veel zieken en sterfgevallen tot gevolg kan hebben. Vooral ouderen, kinderen en zwangere vrouwen lopen extra risico.

Nieuw griepvirus

Eens in de 10 tot 50 jaar worden wereldwijd veel mensen ziek door een nieuw en onbekend griepvirus. Als het nieuwe griepvirus ernstige gevolgen heeft voor de volksgezondheid, spreken we van een grieppandemie. Omdat het een nieuw virus is, is er ook nog geen vaccin beschikbaar. Dat moet dan nog worden ontwikkeld, zoals we bijvoorbeeld meemaakten bij Corona.

Naast virussen die van mens op mens overgaan, kunnen ook dieren mensen besmetten. Denk bijvoorbeeld aan Q-koorts, de Vogelgriep of de ziekte van Lyme

Een besmetting voorkomen

Een besmetting is nooit helemaal uit te sluiten. Maar je kan jezelf en anderen wel zoveel mogelijk beschermen:

 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze na gebruik meteen weg.
 • Goede hygiëne kan besmetting voorkomen.
 • Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van mensen die besmet zijn.

Wat je moet doen als je besmet bent

 • Raadpleeg een huisarts als je besmet denkt te zijn (telefonisch).
 • Mogelijk adviseert de arts om virusremmers te slikken.
 • Blijf thuis en uit de buurt van anderen.
 • Raak zo min mogelijk je ogen, neus en mond aan.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Maak regelmatig schoon met een normaal schoonmaakmiddel.

Meer informatie