Gevaarlijke stoffen

Sommige bedrijven in regio Utrecht werken met gevaarlijke stoffen, zoals LPG, ammoniak en chloor. Deze stoffen zijn gevaarlijk omdat ze giftig, brandbaar of explosief zijn. De stoffen worden ook vervoerd over de weg, het spoor, het water en via buizen onder de grond.

Voorbereiden op een ongeval met gevaarlijke stoffen

Zorg dat je weet hoe je thuis het gas, de elektriciteit en de (mechanische) ventilatie kunt uitzetten.

Wat je moet doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen

Wat je moet doen, hangt af van de soort stof. Breng jezelf in elk geval zo snel mogelijk in veiligheid en help, als je dat kunt anderen, in je omgeving. Je krijgt een NL-Alert met informatie over het ongeval en wat je moet doen. Op RTV Utrecht kun je nagaan wat er precies aan de hand is en wat je eventueel verder moet doen. Algemeen advies:

  • Blijf binnen of ga naar binnen.
  • Sluit ramen en deuren.
  • Doof open vuur.
  • Zet alle ventilatiesystemen uit: de afzuigkap en de mechanische ventilatie (het systeem dat de binnenlucht met een ventilator naar buiten afvoert, vaak zit de stekker in de meterkast of dichtbij de verwarmingsketel).
  • Sluit alle ventilatieroosters.
  • Doe de hoofdkraan van het gas dicht en sluit de kraan van gaskachels af.
  • Ga naar een kamer waar het niet tocht, liefst middenin het huis of gebouw.
  • Blijf weg van ramen.
  • Volg de instructies van NL-Alert op en kijk of luister voor meer informatie naar RTV Utrecht.

Als je buiten bent en nergens naar binnen kunt

Ga weg van het incident en loop of rijd dwars op de wind met een (natte) doek voor je neus en mond.

Bedrijven met gevaarlijke stoffen en veiligheid

Bedrijven die gevaarlijke stoffen verwerken of opslaan hebben een vergunning op basis van de Wet milieubeheer. In deze vergunning staan bijvoorbeeld eisen over de brandbeveiliging. Gemeenten moeten bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen en het verlenen van vergunningen rekening te houden met de risico’s van bedrijven met gevaarlijke stoffen. Zo gelden er bijvoorbeeld wettelijke eisen voor de afstand tussen risicovolle bedrijven en gebouwen zoals woningen, scholen, ziekenhuizen of bedrijven. 

Verschillende soorten risicovolle bedrijven

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Bedrijven met grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen zijn ‘risicovolle bedrijven’ die aan strenge veiligheidsregels moeten voldoen. Risicovolle bedrijven mogen zich daarom niet overal vestigen. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is geregeld dat de risico’s en effecten van een bedrijf dat gevaarlijke stoffen opslaat of verwerkt moet voldoen aan veiligheidsnormen en richtwaarden. 

Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn die boven een bepaalde drempelwaarde uitkomen, vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). In dit besluit is ook de controle op naleving van de regels geregeld. Er zijn 3 overheden betrokken bij het toezicht op deze bedrijven: de VRU, de inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de provincie. Het overtreden van de regels wordt bestraft. 

Meer informatie