Gevaarlijke stoffen

Sommige bedrijven in regio Utrecht werken met gevaarlijke stoffen, zoals LPG, ammoniak en chloor. Deze stoffen zijn gevaarlijk omdat ze giftig, brandbaar of explosief zijn. De stoffen worden ook vervoerd over de weg, het spoor, het water en via buizen onder de grond.

Voorbereiden op een ongeval met gevaarlijke stoffen

Zorg dat je weet hoe je thuis het gas, de elektriciteit en de ventilatie kunt uitschakelen.

Wat je moet doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen

Wat je moet doen, hangt af van de soort stof. Breng jezelf in elk geval zo snel mogelijk in veiligheid en help zo mogelijk de mensen in je omgeving. Je hoort via RTV Utrecht wat er precies aan de hand is en wat je verder moet doen. Algemeen advies:

  • Blijf binnen of ga naar binnen.
  • Sluit ramen en deuren.
  • Doof open vuur.
  • Zet alle ventilatiesystemen uit: de afzuigkap en de mechanische ventilatie (het systeem dat de binnenlucht met een ventilator naar buiten afvoert, vaak zit de stekker in de meterkast of dichtbij de verwarmingsketel).
  • Sluit alle ventilatieroosters.
  • Doe de hoofdkraan van het gas dicht en sluit de kraan van gaskachels af.
  • Ga naar een kamer waar het niet tocht, liefst middenin het huis of gebouw.
  • Blijf weg van ramen.
  • Kijk of luister naar RTV Utrecht en volg de instructies op.

Als je buiten bent en nergens naar binnen kunt

Ga weg van het incident en loop of rijd dwars op de wind met een (natte) doek voor je neus en mond.

Bedrijven met gevaarlijke stoffen

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, moeten aan strenge veiligheidsregels voldoen. Ze mogen bijvoorbeeld niet in een gebied staan waar veel mensen wonen of werken. Dus niet in een woonwijk, bij een ziekenhuis of een school.

Wetgeving en toezicht

Alle bedrijven met gevaarlijke stoffen vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI). Daarmee worden de risico’s beperkt, door middel van vergunningverlening en bestemmingsplannen. Voor bedrijven die met meerdere gevaarlijke stoffen werken, geldt nog extra regelgeving: het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Hierin is ook de controle op naleving van de regels geregeld. Er zijn drie overheden betrokken bij het toezicht op deze bedrijven: de veiligheidsregio, de inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de provincie. Overtredingen van de regels worden bestraft.

Meer informatie