Houd contact

De overheid geeft je de juiste informatie bij gevaarlijke situaties. Het is belangrijk dat je deze informatie krijgt. Dat kan via de calamiteitenzender, via NL alert en via onze woordvoerders. Ook is contact met jouw omgeving belangrijk.

Calamiteitenzender

Zorg dat je een radio (op batterijen!) hebt en dat je de goede frequentie van de calamiteitenzender instelt. In de Veiligheidsregio Utrecht zijn RTV Utrecht (televisie) en Radio M (radiofrequentie FM 93.1) de officiële zenders.

Woordvoerders

Voor alle actuele noodinformatie volg onze woordvoerders op Twitter.

NL Alert

Bent je in de buurt van een gevaarlijke situatie? Dan krijgt je via NL-Alert een bericht op jouw mobiele telefoon. Daarin staat wat je moet doen. Kijk op www.nl-alert.nl voor meer informatie

Contact met de omgeving

Hoe gaat het met jouw buren? Tijdens een ramp of noodsituatie is alle hulp welkom. Misschien heb je zelf wel hulp nodig. Zorg ervoor dat je in contact staat met jouw directe omgeving.