Ziektegolf

Als er veel mensen in korte tijd ziek worden, noemen we dat een epidemie of ziektegolf. Meestal gaat het om een vorm van griep. Als wereldwijd veel mensen worden getroffen, heet dat een grieppandemie.

Pandemie
Een grieppandemie komt eens in de 10 tot 50 jaar voor (gemiddeld). Een pandemie ontstaat als er een nieuwe variant van een virus opduikt. Voor deze variant zijn weinig of geen mensen immuun en daarom is een nieuw virus gevaarlijker. Bij bekende virussen is een groot deel van de bevolking al wel immuun, ze raken niet meer besmet als de ziekte heerst. Soms gaat een ziekte over van dieren op mensen, zoals bij de Q-koorts of varianten van de vogelgriep.

Wat kun je doen?
Er zijn enkele speciale maatregelen die je neemt tijdens een pandemie:

  • Neem binnen 48 uur virusremmers in (op recept van de huisarts).
  • Blijft thuis en uit de buurt van anderen.
  • Houd de berichten op radio, tv en in de krant goed in de gaten
  • Ook is het verstandig om extra aandacht te geven aan de 'gewone' maatregelen die je bij iedere griepgolf moet nemen:
  • Raak zo min mogelijk je ogen, neus en mond aan.
  • Bedek je neus en mond bij hoesten of niezen.
  • Was vaak je handen met water  en zeep.
  • Maak regelmatig schoon in huis met een normaal schoonmaakmiddel.

Wat doet de VRU?
Bij een epidemie komen vooral de gezondheidsdiensten (ziekenhuizen, GGD, huisartsen) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in actie. Het RIVM heeft een belangrijke rol om besmettingen bij dieren in de gaten te houden. Dit kan misschien gevaarlijk zijn voor de mens.

De VRU heeft ook actieplannen klaarliggen voor het geval er een ziektegolf uitbreekt. De GHOR, onderdeel van de VRU, heeft als taak om de geneeskundige diensten goed te laten werken tijdens rampen en noodgevallen.

Meer informatie
Voor meer informatie over ziektegolven kun je ook terecht bij de GGD Regio Utrecht, RIVM en GGD GHOR Nederland. Bekijk ook het Regionale Risicoprofiel. Je vindt dit onder Besluiten en publicaties. Op www.risicokaart.nl vindt je de risico's in jouw omgeving. Als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.