Natuurbrand

In natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) neemt de kans op natuurbrand toe bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden en zijn moeilijk te blussen.

De twee fases van het risico op natuurbrandgevaar

In Nederland hebben we het risico op natuurbrandgevaar in twee fases ingedeeld. Natuurbeheerders en de brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Maar in periodes van grote droogte is extra alertheid nodig van de hulpdiensten én van inwoners.

In fase 1 zijn er (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.

Veel gestelde vragen tijdens fase 1

Wanneer het al langere tijd droog is in de natuur, gaan we naar fase 2. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Veel gestelde vragen tijdens fase 2

Wat zijn de gevaren? 
Natuurbranden ontstaan vaak door menselijk gedrag. Eén sigarettenpeuk of stuk glas in de natuur kan al brand veroorzaken. Brand vormt een bedreiging voor dieren in de natuur. Voor mensen is het grootste gevaar dat ze door vuur ingesloten raken en niet op tijd weg kunnen komen. 

Wat kun je doen om een natuurbrand te voorkomen? 

  • Houd bij barbecueën of het stoken van een kampvuur of vuurkorf blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een emmer zand of brandblusser.
  • Maak geen vuur in de natuur. Barbecueën is in de open natuur niet altijd toegestaan. Houd je aan de regels die in het gebied gelden.
  • Gooi afval in de prullenbak of neem het mee naar huis. Glas werkt als een vergrootglas, waardoor planten en droog gras in brand kunnen vliegen.
  • Rook niet in de natuur, zeker niet wanneer het droog is.

Wat kun je doen bij een natuurbrand? 

  • Vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg van de brand. Het liefst in de richting van een weg of huizen.
  • Loop niet in de richting waarin het vuur zich verspreidt.
  • Bel 112 en vertel waar de brand is.
  • Help andere mensen en kinderen op een veilige plek te komen. 

Meer informatie 
Meer informatie vind je op brandweer.nl.

Maak kennis met ons natuurbrandspecialisme