Drukke menigte

Als je in een drukke menigte bent, zitten daar risico's aan. Bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd, festival of evenement. Door een onverwachte aanleiding - denk aan een brandje, een vechtpartij of een plotselinge weersverandering - kan er paniek ontstaan. Mensen kunnen dan bekneld raken, onder de voet worden gelopen of in de verdrukking komen.

Wat kun je doen?
Kijk waar de nooduitgangen en vluchtroutes zijn vóór je een gebouw binnengaat of een evenemententerrein op komt. Krijgt je een bericht van NL Alert? Volg de instructies in het bericht op.

Als er paniek ontstaat, of rellen losbarsten:

  • Ga niet naar de plek van paniek of rellen toe.
  • Houd veilige afstand.
  • Blijf zoveel mogelijk uit het gedrang.
  • Volg de aanwijzingen op van de hulpdiensten.
  • Bied jouw hulp aan.

Bij ontruiming of evacuatie:

  • Loop altijd met de mensenstroom mee.
  • Volg de aanwijzingen op van de aanwezige hulpdiensten.
  • Probeer niet in paniek te raken.

Wat doet de VRU?
Bij evenementen geeft de gemeente een vergunning af; in deze vergunning staan alle veiligheidseisen en maatregelen die de organisatie moet nemen. De VRU geeft hierbij advies. Hoeveel mensen mogen er op het terrein en hoe komen ze er snel weer vanaf als dat nodig is? Welke maatregelen zijn er genomen door de organisatie om calamiteiten aan te kunnen? Als er iets gebeurt, dan coördineert de VRU de crisisbestrijding.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie het Regionale Risicoprofiel. Je vindt dit onder Besluiten en publicaties. Op www.risicokaart.nl vindt u de risico's in jouw omgeving. Als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.