• Ivonne Vliek Programmamanager Stimulerende Preventie

  "Ook goede voorlichting op school of een gesprekje met de buren zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Manager (Brand)Veilig Leven

 • Marjolijn de Jong Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

  "Door continu te monitoren worden we minder snel overvallen door een crisis."

  Marjolijn de Jong
  Afdelingshoofd Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie

 • Carolien Angevaren Directeur Brandweerrepressie

  71 brandweerposten, 1800 brandweermensen, 24/7 paraat. Samenwerken aan veiligheid.

  Carolien Angevaren
  Directeur Brandweerrepressie

 • Marion Schilder Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

  "Een goede relatie tussen de VRU en de Utrechtse gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

 • Robert-Jan Schouwerwou Hoofd GHOR

  "We mobiliseren de kracht uit de hele gezondheidsketen. Op de grens van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

“Ik wist werkelijk niet wat ik meemaakte toen ik ter plaatse kwam. Door een gasexplosie was een compleet gebouw ingestort waar bovendien nog mensen binnen waren". Lees hieronder het hele verhaal van Kelly.

"Ik maakte deel uit van één van de eerste voertuigen ter plaatse en liep naar het gebouw om de mensen te helpen die onder het puin lagen. Eenmaal binnen zag ik aan de scheuren in het gebouw dat het pand letterlijk op instorten stond. ‘Iedereen nu snel naar buiten en pas echt op’, riep de bevelvoerder. Mijn collega’s en ik moesten zo snel mogelijk het pand uit, omdat onze eigen veiligheid niet meer gewaarborgd was. Met een dubbelgevoel liep ik uiteindelijk naar buiten. We konden niks anders doen wachten tot het pand gestabiliseerd was en het voor ons als brandweer weer veilig genoeg was om naar binnen te gaan.

Als brandweervrouw is het jouw taak om mensen te helpen en nu kon ik niks doen vanwege mijn eigen veiligheid. Zoiets voelt dubbel. Op dat moment overheerst de emotie: je wil de mensen in het gebouw zó graag helpen. Daarom is het juist goed als een bevelvoerder zegt:’ Nu moet je stoppen, we gaan terug’. Ondanks dat sommige mensen zwaar gewond waren. heeft iedereen het gelukkig wel overleefd.

Na zo’n incident merk je hoe fijn het is om deel uit te maken van een team. We praten met elkaar, kijken erop terug. Zo’n team voelt echt als je tweede familie. Je kunt een dolletje met elkaar uithalen, maar wanneer je serieus moet zijn ben je ook serieus en sta je voor elkaar klaar. Daarom vind ik de brandweer zo’n plezierige werkomgeving, waar je het beste uit jezelf kunt halen. Het geeft mij zoveel voldoening om mensen te helpen waarbij je ook écht gewaardeerd wordt. Daarom is het brandweer vak zo belangrijk voor mij”.

foto kelly van ruler klein formaat

Project in beeld

Beleidsplan VRU 2020 - 2023

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

Het beleidsplan van Veiligheidsregio Utrecht heeft een looptijd tot en met 2023. In dit beleidsplan beschrijven wij de volgende ambitie: Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.Lees verder

plaatje van de regio met waarschuwingsborden

 

Bekijk onze projecten en thema's