• Ivonne Vliek Programmamanager Stimulerende Preventie

  "Ook goede voorlichting op school of een gesprekje met de buren zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Manager (Brand)Veilig Leven

 • Marjolijn de Jong Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

  "Door continu te monitoren worden we minder snel overvallen door een crisis."

  Marjolijn de Jong
  Afdelingshoofd Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie

 • Carolien Angevaren Directeur Brandweerrepressie

  71 brandweerposten, 1800 brandweermensen, 24/7 paraat. Samenwerken aan veiligheid.

  Carolien Angevaren
  Directeur Brandweerrepressie

 • Marion Schilder Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

  "Een goede relatie tussen de VRU en de Utrechtse gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

 • Robert-Jan Schouwerwou Hoofd GHOR

  "We mobiliseren de kracht uit de hele gezondheidsketen. Op de grens van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

Sinds het tragische ongeval waarbij onze collega Pim van der Bruggen is overleden hebben we als Veiligheidsregio Utrecht vele hartverwarmende en meelevende reacties ontvangen uit het hele land. Berichten van medeleven kwamen binnen bij ons op kantoor, op de brandweerposten en direct bij betrokken collega’s. We hebben hierdoor ervaren hoe intens het overlijden van Pim in het land is beleefd, zeker onder diegenen die de brandweer een warm hart toedragen.

Al deze verschillende berichten hebben de familie van Pim, zijn directe brandweercollega’s en ons als organisatie troost en steun geboden. Omdat het niet mogelijk is om iedereen persoonlijk hiervoor te bedanken, willen wij bij deze onze oprechte dank hiervoor uitspreken. De leegte blijft in onze organisatie nog moeilijk te aanvaarden, maar al deze betrokkenheid verzacht het verdriet en helpt ons om verder te gaan.

Dank daarvoor.

Project in beeld

Beleidsplan VRU 2020 - 2023

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

Het beleidsplan van Veiligheidsregio Utrecht heeft een looptijd tot en met 2023. In dit beleidsplan beschrijven wij de volgende ambitie: Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.Lees verder

plaatje van de regio met waarschuwingsborden

 

Bekijk onze projecten en thema's