• Ivonne Vliek Programmamanager Stimulerende Preventie

  "Ook goede voorlichting op school of een gesprekje met de buren zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Manager (Brand)Veilig Leven

 • Marjolijn de Jong Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

  "Door continu te monitoren worden we minder snel overvallen door een crisis."

  Marjolijn de Jong
  Afdelingshoofd Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie

 • Carolien Angevaren Directeur Brandweerrepressie

  71 brandweerposten, 1800 brandweermensen, 24/7 paraat. Samenwerken aan veiligheid.

  Carolien Angevaren
  Directeur Brandweerrepressie

 • Marion Schilder Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

  "Een goede relatie tussen de VRU en de Utrechtse gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

 • Robert-Jan Schouwerwou Hoofd GHOR

  "We mobiliseren de kracht uit de hele gezondheidsketen. Op de grens van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

Vanaf woensdag 7 oktober 2020 is het verboden het Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg in de stad Utrecht tussen 22:00 uur ’s avonds en 6:00 uur ’s ochtends te bezoeken. Dat heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht besloten.

Deze nieuwe maatregel is genomen naar aanleiding van afgelopen weekend, toen het na sluitingstijd van de horeca te druk was rond en in supermarkten in de binnenstad, in een aantal parken en rond een campusgebouw voor studenten. Het ging voornamelijk om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die elkaar buiten opzochten en alcohol met elkaar dronken. Er zijn 21 mondelinge en 58 schriftelijke waarschuwingen en 6 boetes door gemeentelijke handhavers uitgedeeld.

Burgemeester Den Oudsten, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht: "Ik begrijp heel goed dat jongeren elkaar willen ontmoeten, maar het kan niet zo zijn dat ze daarvoor de regels overtreden. Het kabinet heeft op maandag 28 september aangescherpte maatregelen aangekondigd voor drie weken waardoor onder andere de sluitingstijden van de horeca zijn aangepast. Samen moeten we ons deze drie weken zo goed mogelijk aan de maatregelen houden om te voorkomen dat nog strengere regels nodig zijn."

De geldende noodverordening en aanwijzingsbesluiten vindt u onder Besluiten en publicaties.

Project in beeld

Beleidsplan VRU 2020 - 2023

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

Het beleidsplan van Veiligheidsregio Utrecht heeft een looptijd tot en met 2023. In dit beleidsplan beschrijven wij de volgende ambitie: Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.Lees verder

plaatje van de regio met waarschuwingsborden

 

Bekijk onze projecten en thema's