• Ivonne Vliek Programmamanager Stimulerende Preventie

  "Ook goede voorlichting op school of een gesprekje met de buren zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Manager (Brand)Veilig Leven

 • Marjolijn de Jong Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

  "Door continu te monitoren worden we minder snel overvallen door een crisis."

  Marjolijn de Jong
  Afdelingshoofd Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie

 • Carolien Angevaren Directeur Brandweerrepressie

  71 brandweerposten, 1800 brandweermensen, 24/7 paraat. Samenwerken aan veiligheid.

  Carolien Angevaren
  Directeur Brandweerrepressie

 • Marion Schilder Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

  "Een goede relatie tussen de VRU en de Utrechtse gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

 • Robert-Jan Schouwerwou Hoofd GHOR

  "We mobiliseren de kracht uit de hele gezondheidsketen. Op de grens van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

Vanwege de coronamaatregelen zijn samenkomsten voor werving en introductie van studenten van het mbo, hbo en wo niet toegestaan. Echter, de voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht kan ontheffing verlenen als er aan bepaalde maatregelen wordt voldaan.

Er kan ontheffing worden verleend op het verbod voor een samenkomst georganiseerd door onderwijsinstellingen, studentenverenigingen, studentensportverenigingen of studieverenigingen. Dit kan als:

a. de samenkomst geaccordeerd is door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio;

b. de samenkomst gericht is op kennismaking, studie of sport;

c. de samenkomst kleinschalig is;

d. tijdens de samenkomst worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt of genuttigd;

e. de samenkomst niet plaatsvindt tussen 22:00 uur en 06:00 uur.

Zie ook de noodverordening per 21 augustus van de Veiligheidsregio Utrecht art. 2.1a lid 2.

De voorzitter van de veiligheidsregio moet vooraf de ontheffing verlenen. Een verzoek om ontheffing moet aan de betreffende gemeente gericht worden. De gemeente toetst de informatie, vraagt advies bij de Veiligheidsregio Utrecht en vraagt een besluit aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. Vervolgens informeert de gemeente de aanvrager over het besluit.

Project in beeld

Beleidsplan VRU 2020 - 2023

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

Het beleidsplan van Veiligheidsregio Utrecht heeft een looptijd tot en met 2023. In dit beleidsplan beschrijven wij de volgende ambitie: Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.Lees verder

plaatje van de regio met waarschuwingsborden

 

Bekijk onze projecten en thema's