Vergaderingen en vergaderstukken (archief)

Vergaderingen
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Werk je voor de pers en wil je langs komen? Laat het ons dan van tevoren weten via het e-mailadres communicatie@vru.nl. Hieronder volgen de vergaderstukken van de afgelopen vergaderingen. Deze worden ook gepubliceerd via twitter.

Archief
Ben je op zoek naar vergaderstukken van 2018 of ouder? Neem contact op met Bestuurlijke Zaken, dan worden de desbetreffende stukken naar je toegestuurd

Vergaderstukken algemeen bestuur 2020

Bekijk hieronder de vergaderstukken van 2020

AB20201109-00 Convocatie vergadering AB VRU 09 november 2020.pdf AB20201109-02 Agenda vergadering AB VRU 09 november 2020.pdf AB20201109-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20201109-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20201109-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 06 juli 2020.pdf AB20201109-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 06 juli 2020 (concept).pdf AB20201109-06-1 Oplegger AB - Taakdifferentiatie brandweer.pdf AB20201109-07-1 Oplegger AB - 2e bestuurlijke rapportage 2020.pdf AB20201109-07-2 Bijlage A - Presentatie 2e bestuurlijke rapportage 2020.pdf AB20201109-08-1 Oplegger AB - Kadernota VRU 2022.pdf AB20201109-08-4 Bijlage C - Adviezen kadernota AGV en BAC.pdf AB20201109-09-1 Oplegger AB - (Her)benoeming leden dagelijks bestuur.pdf AB20201109-10-1 Oplegger AB - Voortgangsrapportage onderzoek brandveiligheid zorginstellingen.pdf AB20201109-10-2 Bijlage A - Eindrapport IBT themaonderzoek brandveiligheid bij zorginstellingen.pdf AB20201109-10-3 Bijlage B - Voortgang aanpak IBT-aanbevelingen.pdf AB20201109-10-4 Bijlage C - Onderzoeksrapport AEF toezicht in ontwikkeling.pdf AB20201109-11-1 Oplegger AB - Stand van zaken Strategisch Programma Drieslag.pdf AB20201109-11-2 Bijlage A - Brief bestuurlijke stuurgroep Drieslag aan algemeen besturen.pdf AB20201109-12-1 Oplegger AB - Procedure werving en selectie algemeen directeur.pdf AB20201109-13-1 Oplegger AB - Deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV).pdf AB20201109-13-2 Bijlage A - Brief Veiligheidsberaad 18 september 2020 deelname WVSV.pdf AB20201109-13-3 Bijlage B - Brief aan gemeenteraad 28 september 2020 wensen en bedenkingen deelname WVSV (v2.0).pdf AB20201109-13-4 Bijlage C - Ontwerpbesluit VRU deelname WVSV.pdf AB20201109-14-1 Oplegger AB - Bekrachtiging benoeming accountant.pdf AB20201109-14-2 Bijlage A - Besluit benoeming accountant portefeuillehouder Financiën.pdf AB20201109-15-1 Oplegger AB - Actualisatie nota activabeleid.pdf AB20201109-15-2 Bijlage A - Nota activabeleid VRU.pdf AB20201109-16-1 Oplegger AB - Regionale uitwerking landelijk Beoordelingsprotocol automatische meldingen.pdf AB20201109-16-2 Bijlage A - OMS protocol Midden-Nederland.pdf AB20201109-17-1 Oplegger AB - Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2020.pdf AB20201109-17-2 Bijlage A - Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2020.pdf AB20201109-17-3 Bijlage B - Kamerbrief Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2020.pdf AB20201109-18-1 Oplegger AB - Inspectierapport onbereikbaarheid 112.pdf AB20201109-18-2 Bijlage A - Inspectierapport onbereikbaarheid 112 op 24 juni 2019.pdf AB20201109-19-1 Oplegger AB - Evaluatie Repressieve Huisvesting.pdf
AB20200706-00 Convocatie vergadering AB VRU 06 juli 2020.pdf AB20200706-02 Agenda vergadering AB VRU 06 juli 2020.pdf AB20200706-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20200706-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 30 maart 2020.pdf AB20200706-05-2 Bijlage A - Verslag (schriftelijk) AB VRU 30 maart 2020 (concept).pdf AB20200706-06-1 Oplegger AB - Voorzitterschap VRU.pdf AB20200706-06-B-1 Oplegger AB - Voorzitterschap VRU.pdf AB20200706-06-B-2 Bijlage A - Besluit plaatsvervangend voorzitterschap VRU.pdf AB20200706-07-1 Oplegger AB - Jaarstukken 2019 en begroting 2021, geactualiseerde begroting 2020.pdf AB20200706-07-2 Bijlage A - Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021, geactualiseerde begroting 2020.pdf AB20200706-07-3 Bijlage B - Definitieve jaarstukken VRU 2019.pdf AB20200706-07-6 Bijlage E - Controleverklaring bij jaarstukken VRU 2019.pdf AB20200706-07-7 Bijlage F - Begroting VRU 2021, geactualiseerde begroting VRU 2020.pdf AB20200706-08-1 Oplegger AB - Spreiding redvoertuigen.pdf AB20200706-08-2 Bijlage A - Notitie spreiding redvoertuigen.pdf AB20200706-09-1 Oplegger AB - 1e bestuurlijke rapportage 2020.pdf AB20200706-09-2 Bijlage A - Presentatie 1e bestuurlijke rapportage 2020.pdf AB20200706-10-1 Oplegger AB - Programma van eisen aanbesteding accountantscontrole.pdf AB20200706-10-2 Bijlage A - Beschrijvend document accountancydiensten VRU.pdf AB20200706-11-1 Oplegger AB - Regeling jeugdbrandweer VRU.pdf AB20200706-11-2 Bijlage A - Regeling Jeugdbrandweer VRU.pdf AB20200706-12-1 Oplegger AB - Brandweeroptreden bij grof en extreem geweld.pdf AB20200706-12-2 Bijlage A - QRT Brandweer visiedocument.pdf AB20200706-13-1 Oplegger AB - Rapportage mate preparatie geneeskundige spoedzorgketen.pdf AB20200706-13-2 Bijlage A - Rapportage mate preparatie geneeskundige spoedzorgketen.pdf AB20200706-14-1 Oplegger AB - Programma VRU-bestuursconferentie 2020.pdf AB20200706-15-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning 2021.pdf AB20200706-16-1 Oplegger AB - Jaarverslag archivaris VRU 2019.pdf AB20200706-16-2 Bijlage A - Verslag toezicht informatiebeheer 2019.pdf

Vergaderstukken algemeen bestuur 2019

Bekijk hieronder de vergaderstukken van 2019 

AB20191111-00 Convocatie vergadering AB VRU 11 november 2019.pdf AB20191111-02 Agenda vergadering AB VRU 11 november 2019.pdf AB20191111-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20191111-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20191111-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 08 juli 2019.pdf AB20191111-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 08 juli 2019 (concept).pdf AB20191111-06-1 Oplegger AB - Samenwerking erfgoed- en veiligheidssector.pdf AB20191111-06-2 Bijlage A - Brief Unesco samenwerking veiligheids- en erfgoedsector.pdf AB20191111-07-1 Oplegger AB - Strategisch Programma Drieslag.pdf AB20191111-07-2 Bijlage A - Programmaplan Strategisch Programma Drieslag (v1.1).pdf AB20191111-08-1 Oplegger AB - Proces MPBSP (1).pdf AB20191111-09-1 Oplegger AB - Kadernota VRU 2021.pdf AB20191111-09-2 Bijlage A - Kadernota VRU 2021.pdf AB20191111-09-3 Bijlage B - Aanbiedingsbrief gemeentenraden kadernota VRU 2021 (v2).pdf AB20191111-09-4 Bijlage C - Adviezen kadernota AGV en BAC.pdf AB20191111-10-1 Oplegger AB - (Inter)regionaal convenant Rode Kruis.pdf AB20191111-11-1 Oplegger AB - 2e bestuurlijke rapportage 2019.pdf AB20191111-11-2 Bijlage A - Presentatie 2e bestuurlijke rapportage 2019.pdf AB20191111-12-1 Oplegger AB - Meldkamer Midden-Nederland.pdf AB20191111-12-2 Bijlage A - Voorwaarden instemming ontbinding stichting GMU.pdf AB20191111-12-3 Bijlage B - Brief stuurgroep meldkamer M-NL vertraging huisvesting.pdf AB20191111-13-1 Oplegger AB - Actualisatie nota Activabeleid.pdf AB20191111-13-2 Bijlage A - Nota Activabeleid.pdf AB20191111-14-1 Oplegger AB - Stand van zaken leerevaluatie schietincident Utrecht.pdf AB20191111-15-1 Oplegger AB - Brief Ministerie JenV ontwikkelingen brandweer.pdf AB20191111-15-2 Bijlage A - Brief Ministerie JenV aan TK inzake Brandweer.pdf
AB20190708-00 Convocatie vergadering AB VRU 08 juli 2019.pdf AB20190708-02 Agenda vergadering AB VRU 08 juli 2019.pdf AB20190708-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20190708-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20190708-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 27 maart 2019.pdf AB20190708-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 27 maart 2019 (concept).pdf AB20190708-06-1 Oplegger AB - Presentatie energietransitie.pdf AB20190708-07-1 Oplegger AB - Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20190708-07-2 Bijlage A - Reacties gemeenteraden op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20190708-07-3 Bijlage B - Reacties overige partners op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20190708-07-4 Bijlage C - Concept-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20190708-08-1 Oplegger AB - Jaarstukken 2018, begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf AB20190708-08-2 Bijlage A - Accountantsverslag VRU 2018.pdf AB20190708-08-3 Bijlage B - Zienswijzen voorlopige jaarstukken 2018.pdf AB20190708-08-4 Bijlage C - Jaarstukken 2018.pdf AB20190708-08-5 Bijlage D - Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve.pdf AB20190708-08-6 Bijlage E - Zienswijzen ontwerpbegroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf AB20190708-08-7 Bijlage F - Begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf AB20190708-09-1 Oplegger AB - Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer.pdf AB20190708-09-2 Bijlage A - Businesscase experiment paraatheid.pdf AB20190708-10-1 Oplegger AB - 1e bestuurlijke rapportage 2019.pdf AB20190708-10-2 Bijlage A - 1e bestuurlijke rapportage 2019.pdf AB20190708-11-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning VRU 2019 en 2020.pdf AB20190708-12-1 Oplegger AB - Sociaal jaarverslag 2018.pdf AB20190708-12-2 Bijlage A - Sociaal jaarverslag 2018.pdf
AB20190327-00 Convocatie vergadering AB VRU 27 maart 2019.pdf AB20190327-02 Agenda vergadering AB VRU 27 maart 2019.pdf AB20190327-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20190327-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 11 februari 2019.pdf AB20190327-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 11 februari 2019 (concept).pdf AB20190327-06-1 Oplegger AB - Regionaal risicoprofiel.pdf AB20190327-06-2 Bijlage A - RRP VRU 2019.pdf AB20190327-06-3 Bijlage B - Overzicht zienswijzen gemeenten en partners.pdf AB20190327-06-4 Bijlage C - Protocol dynamisch risicoprofiel.pdf AB20190327-07-1 Oplegger AB - Ontwerp-beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20190327-07-2 Bijlage A - Overzicht wensen beleidsplan.pdf AB20190327-07-3 Bijlage B - Ontwerp-beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20190327-08-1 Oplegger AB - Evaluatie AED-taak.pdf AB20190327-08-2 Bijlage A - Rapport evaluatie AED-taak VRU 2019.pdf AB20190327-09-1 Oplegger AB - VRU jaarstukken 2018.pdf AB20190327-09-2 Bijlage A - Voorlopige jaarstukken VRU 2018.pdf AB20190327-09-3 Bijlage B - Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve.pdf AB20190327-10-1 Oplegger AB - Ontwerp-begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf AB20190327-10-2 Bijlage A - Ontwerp-begroting 2020 geactualiseerde begroting 2019[1].pdf AB20190327-10-3 Bijlage B - Zienswijzen Kadernota 2020[1].pdf AB20190327-11-1 Oplegger AB - Beleid decoraties vrijwillige brandweer[1].pdf AB20190327-12-1 Oplegger AB - Vacature BAC Risicobeheersing[1].pdf AB20190327-12-2 Bijlage A - Samenstelling bestuurlijke adviescommissies VRU (27 maart 2019)[1].pdf AB20190327-13-1 Oplegger AB - Aanvullende rapportage FLO-overgangsrecht VRU[1].pdf AB20190327-13-2 Bijlage A - Aanvullende rapportage FLO-overgangsrecht VRU[1].pdf

Vergaderstukken algemeen bestuur 2018

Bekijk hieronder de vergaderstukken van 2018

AB20181119-00 Convocatie vergadering AB VRU 19 november 2018.pdf AB20181119-02 Agenda vergadering AB VRU 19 november 2018.pdf AB20181119-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20181119-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20181119-05-1 Oplegger AB - Verslagen AB VRU 9 juli 2018 en 20 september 2018.pdf AB20181119-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 9 juli 2018 (concept).pdf AB20181119-05-3 Bijlage B - Verslag AB VRU 20 september 2018 (concept).pdf AB20181119-06-1 Oplegger AB - Ontwerp Regionaal Risicoprofiel.pdf AB20181119-06-2 Bijlage A - Ontwerp Regionaal Risicoprofiel.pdf AB20181119-07-1 Oplegger AB - Kadernota 2020.pdf AB20181119-07-2 Bijlage A - Kadernota 2020 (concept).pdf AB20181119-07-3 Bijlage B - Verwerking adviezen AGV en BAC Bedrijfsvoering en Financiën.pdf AB20181119-07-4 Bijlage C - Aanbiedingsbrief gemeenteraden.pdf AB20181119-08-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20181119-08-2 Bijlage A - Bestuurlijke planning op hoofdlijnen.pdf AB20181119-09-1 Oplegger AB - 2e bestuurlijke rapportage.pdf AB20181119-09-2 Bijlage A - 2e bestuurlijke rapportage 2018.pdf AB20181119-10-1 Oplegger AB - Vijfheerenlanden aanpassing gemeenschappelijke regeling.pdf AB20181119-10-2 Bijlage A - Wijzigingsbesluit GR VRU.pdf AB20181119-11-1 Oplegger AB - Instelling PAC reorganisatie Risicobeheersing.pdf AB20181119-12-1 Oplegger AB - Wijziging PAC reorganisatie BPB.pdf AB20181119-13-1 Oplegger AB - Reorganisatieplan directie Risicobeheersing.pdf AB20181119-13-2 Bijlage A - Reorganisatieplan directie Risicobeheersing.pdf