Vergaderingen en vergaderstukken

Vergaderingen
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Werk je voor de pers en wil je langs komen? Laat het ons dan van tevoren weten via het e-mailadres communicatie@vru.nl. Hieronder volgen de vergaderstukken van de afgelopen vergaderingen. Deze worden ook gepubliceerd via twitter.

Archief
Ben je op zoek naar vergaderstukken van 2018 of ouder? Neem contact op met Bestuurlijke Zaken, dan worden de desbetreffende stukken naar je toegestuurd

Planning bestuursvergaderingen

Bekijk hieronder de planning van de bestuursvergaderingen

Vergaderstukken algemeen bestuur 2022

Hieronder vind je de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur voor 2022. 

AB20220328-00 Convocatie vergadering AB VRU 28 maart 2022.pdf AB20220328-02 Agenda vergadering AB VRU 28 maart 2022.pdf AB20220328-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20220328-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20220328-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 07 februari 2022.pdf AB20220328-05-2 Verslag AB VRU 07 februari 2022 (concept).pdf AB20220328-06-1 Oplegger AB - Voorlopige jaarstukken 2021, ontwerpbegroting 2023, geactualiseerde begroting 2022.pdf AB20220328-06-2 Bijlage A - Voorlopige jaarstukken 2021.pdf AB20220328-06-3 Bijlage B - Infographic jaaroverzicht 2021.pdf AB20220328-06-4 Bijlage C - Ontwerpbegroting 2023, geactualiseerde begroting 2022.pdf AB20220328-06-5 Bijlage D - Zienswijzen Kadernota 2023.pdf AB20220328-07-1 Oplegger AB - Inzet crisisorganisatie bij digitale verstoring.pdf AB20220328-07-2 Bijlage A - Bestuurlijke Netwerkkaart Cybersecurity.pdf AB20220328-07-3 Bijlage B - Aandachtskaart Cybergevolgbestrijding VRU.pdf AB20220328-08-1 Oplegger AB - Systematiek dagelijks bestuur en voorgenomen wijzigingen GR-VRU.pdf AB20220328-08-2 Bijlage A - Schema aan- en aftreden dagelijks bestuur.pdf AB20220328-09-1 Oplegger AB - Deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.pdf AB20220328-09-2 Bijlage A - Wensen en bedenkingen gemeenteraden VRU.pdf AB20220328-09-3 Bijlage B - Ontwerpbesluit VRU deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.pdf AB20220328-09-4 Bijlage C - Brief aan Veiligheidsberaad besluit Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.pdf AB20220328-09-5 Bijlage D - Aanbiedingsbrief gemeenteraden Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.pdf AB20220328-10-1 Oplegger AB - Bestuurlijke evaluatie Covid-19.pdf AB20220328-10-2 Bijlage A - Onderzoeksthema's en planning bestuurlijke evaluatie Covid-19.pdf AB20220328-11-1 Oplegger AB - Managementletter accountant 2021.pdf AB20220328-11-2 Bijlage A - Managementletter accountant 2021, inclusief managementreactie.pdf AB20220328-11-3 Bijlage B - Opvolging bevindingen en aanbevelingen managementletter 2021.pdf AB20220328-11-4 Bijlage C - Status opvolging bevindingen en aanbevelingen managementletter 2020.pdf AB20220328-12-1 Oplegger AB - Programma bestuurlijke sessie 20 april 2022.pdf

Vergaderstukken algemeen bestuur 2021

Bekijk hieronder de vergaderstukken van 2021

AB20211108-00 Convocatie vergadering AB VRU 08 november 2021.pdf AB20211108-02 Agenda vergadering AB VRU 08 november 2021.pdf AB20211108-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20211108-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20211108-05-1 Oplegger AB - Verslagen AB VRU 05 juli en 12 juli 2021.pdf AB20211108-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 05 juli 2021 (concept).pdf AB20211108-06-1 Oplegger AB - 2e Bestuurlijke rapportage 2021.pdf AB20211108-06-2 Bijlage A - Presentatie 2e bestuurlijke rapportage 2021.pdf AB20211108-07-1 Oplegger AB - Concept kadernota VRU 2023.pdf AB20211108-07-2 Bijlage A - Concept kadernota VRU 2023.pdf AB20211108-08-1 Oplegger AB - Evaluatie uitvoering AED-taak.pdf AB20211108-08-2 Bijlage A - Eindrapport Evaluatie uitvoering AED-taak.pdf AB20211108-09-1 Oplegger AB - Evaluatie repressieve huisvesting.pdf AB20211108-09-2 Bijlage A - Onderzoeksrapport Evaluatie repressieve huisvesting 2021.pdf AB20211108-09-3 Bijlage B - Gezamenlijke duiding werkgroep ERH en klankbordgroep gemeenten.pdf AB20211108-10-1 Oplegger AB - Reorganisatie directie Brandweerrepressie.pdf AB20211108-11-1 Oplegger AB - Ontwikkelingen COVID-19.pdf AB20211108-12-1 Oplegger AB - Technische actualisatie Regionaal Crisisplan VRU 2021-2023.pdf AB20211108-12-2 Bijlage A - Regionaal Crisisplan VRU 2021-2023.pdf AB20211108-13-1 Oplegger AB - Deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregios.pdf AB20211108-13-2 Bijlage A - Ontwerpbesluit VRU deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregios.pdf AB20211108-13-3 Bijlage B - Brief aan gemeenteraden wensen en bedenkingen Stichting Risicobeheer Veiligheidsregios.pdf AB20211108-14-1 Oplegger AB - Doorontwikkeling Bevolkingszorg.pdf AB20211108-14-2 Bijlage A - Brief aan gemeenten 8 september 2021 plan van aanpak doorontwikkeling Bevolkingszorg.pdf
AB20210705-00 Convocatie vergadering AB VRU 05 juli 2021.pdf AB20210705-02 Agenda vergadering AB VRU 05 juli 2021.pdf AB20210705-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20210705-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20210705-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 29 maart 2021.pdf AB20210705-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 29 maart 2021 (concept).pdf AB20210705-06-1 Oplegger AB - Jaarstukken 2020, begroting 2022, geactualiseerde begroting 2021.pdf AB20210705-06-2 Bijlage A - Overzicht zienswijzen jaarstukken 2020, begroting 2022, geactualiseerde begroting 2021.pdf AB20210705-06-3 Bijlage B - Definitieve Jaarstukken VRU 2020.pdf AB20210705-06-4 Bijlage C - Accountantsverslag VRU 2020.pdf AB20210705-06-5 Bijlage D - Aanbiedingsbrief accountantsverslag VRU 2020.pdf AB20210705-06-6 Bijlage E - Controleverklaring bij jaarstukken VRU 2020.pdf AB20210705-06-7 Bijlage F - Begroting VRU 2022, geactualiseerde begroting VRU 2021.pdf AB20210705-07-1 Oplegger AB - 1e Bestuurlijke rapportage 2021.pdf AB20210705-07-2 Bijlage A - Presentatie 1e bestuurlijke rapportage 2021.pdf AB20210705-08-1 Oplegger AB - Inspectierapport schietincident Utrecht.pdf AB20210705-08-2 Bijlage A - Inspectierapport 'Aanslag in een tram in Utrecht, 18 maart 2019'.pdf AB20210705-08-3 Bijlage B - Brief aan Inspectie JenV 16 december 2020 voortgang implementatie leerpunten tramincident.pdf AB20210705-08-4 Bijlage C - Brief aan Inspectie rapport 'Aanslag in een tram in Utrecht 18 maart 2019' (concept).pdf AB20210705-09-1 Oplegger AB - Vacature BAC Brandweerrepressie.pdf AB20210705-10-1 Oplegger AB - Bestuurlijk ambassadeurs.pdf AB20210705-11-1 Oplegger AB - Basishandreiking Crisisnoodopvang.pdf AB20210705-11-2 Bijlage A - Basishandreiking Crisisnoodopvang.pdf AB20210705-12-1 Oplegger AB - Proces technische actualisatie regionaal crisisplan VRU 2021-2023.pdf AB20210705-13-1 Oplegger AB - Voortgang basisoefen- en trainingscentrum brandweer.pdf AB20210705-13-2 Bijlage A - Besluit bestuurlijke stuurgroep basisoefen- en trainingscentrum brandweer.pdf AB20210705-14-1 Oplegger AB - Stand van zaken evaluatie repressieve huisvesting.pdf AB20210705-15-1 Oplegger AB - Jaarverslag archivaris VRU 2020.pdf AB20210705-15-2 Bijlage A - Verslag toezicht informatiebeheer 2020.pdf AB20210705-16-1 Oplegger AB - Programma VRU-bestuursconferentie 2021.pdf AB20210705-17-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning 2022.pdf
AB20210329-00 Convocatie vergadering AB VRU 29 maart 2021.pdf AB20210329-02 Agenda vergadering AB VRU 29 maart 2021 v2.00.pdf AB20210329-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20210329-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20210329-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 08 februari 2021.pdf AB20210329-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 08 februari 2021 (concept).pdf AB20210329-06-1 Oplegger AB - Voorlopige jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022, geactualiseerde begroting 2021.pdf AB20210329-06-3 Bijlage B - Ontwerpbegroting 2022, geactualiseerde begroting 2021.pdf AB20210329-06-4 Bijlage C - Zienswijzen kadernota 2022.pdf AB20210329-07-1 Oplegger AB - Meldkamer Midden-Nederland.pdf AB20210329-08-1 Oplegger AB - Taakdifferentiatie brandweer.pdf AB20210329-08-2 Bijlage A - Presentatie taakdifferentiatie Veiligheidsberaad 22 februari 2021.pdf AB20210329-08-3 Bijlage B - RCDV advies inzake implicaties taakdifferentiatie.pdf AB20210329-09-1 Oplegger AB - Operationele en bestuurlijke zelfevaluatie COVID-19.pdf AB20210329-09-2 Bijlage A - Zelfevaluatie aanpak COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht.pdf AB20210329-10-1 Oplegger AB - Strategisch Programma Drieslag.pdf AB20210329-10-2 Bijlage A - Tweede brief bestuurlijke stuurgroep Drieslag aan algemeen besturen (incl. bijlagen).pdf AB20210329-11-1 Oplegger AB - Bestuurlijke rapportage traject versterking GHOR.pdf AB20210329-11-2 Bijlage A - Bestuurlijke rapportage traject versterking GHOR.pdf AB20210329-12-1 Oplegger AB - Implementatie proef verbetering dekking Amersfoort.pdf
AB20210208-00 Convocatie vergadering AB VRU 08 februari 2021.pdf AB20210208-02 Agenda vergadering AB VRU 08 februari 2021.pdf AB20210208-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20210208-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20210208-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 09 november en 18 december 2020.pdf AB20210208-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 09 november 2020 (concept).pdf AB20210208-06-1 Oplegger AB - Zienswijzen kadernota 2022.pdf AB20210208-06-2 Bijlage A - Zienswijzennotitie kadernota 2022.pdf AB20210208-06-3 Bijlage B - Kadernota 2022 (incl. aanbiedingsbrief).pdf AB20210208-07-1 Oplegger AB - Proefperiode verbetering dekking Amersfoort.pdf AB20210208-09-1 Oplegger AB - Handhavingsbeleid industriële veiligheid VRU.pdf AB20210208-09-2 Bijlage A - Handhavingsbeleid industriële veiligheid VRU (versie 2.0).pdf AB20210208-10-1 Oplegger AB - Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren VRU.pdf AB20210208-10-2 Bijlage A - Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren VRU (versie 1.0).pdf AB20210208-11-1 Oplegger AB - Reglementen van Orde AB en DB VRU.pdf AB20210208-11-2 Bijlage A - Reglement van orde voor vergaderingen van het AB.pdf AB20210208-11-3 Bijlage B - Reglement van orde voor vergaderingen van het DB.pdf AB20210208-12-1 Oplegger AB - Proces herijking gemeentelijke crisisbeheersing.pdf AB20210208-13-1 Oplegger AB - Rapport evaluatie Wet veiligheidsregio's.pdf AB20210208-13-2 Bijlage A - Rapport evaluatie Wet veiligheidsregio's.pdf AB20210208-13-3 Bijlage B - Reactie Veiligheidsberaad rapport evaluatie Wet veiligheidsregio's.pdf AB20210208-13-4 Bijlage C - Kabinetsstandpunt evaluatie Wet veiligheidsregio's.pdf AB20210208-14-1 Oplegger AB - Eindrapport evaluatie herindelingsproces Vijfheerenlanden.pdf AB20210208-14-2 Bijlage A - Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden.pdf AB20210208-15-1 Oplegger AB - Managementletter acountant 2020.pdf AB20210208-15-2 Bijlage A - Managementletter accountant 2020 (was getekend).pdf

Vergaderstukken algemeen bestuur 2020

Bekijk hieronder de vergaderstukken van 2020

AB20201109-00 Convocatie vergadering AB VRU 09 november 2020.pdf AB20201109-02 Agenda vergadering AB VRU 09 november 2020.pdf AB20201109-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20201109-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20201109-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 06 juli 2020.pdf AB20201109-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 06 juli 2020 (concept).pdf AB20201109-06-1 Oplegger AB - Taakdifferentiatie brandweer.pdf AB20201109-07-1 Oplegger AB - 2e bestuurlijke rapportage 2020.pdf AB20201109-07-2 Bijlage A - Presentatie 2e bestuurlijke rapportage 2020.pdf AB20201109-08-1 Oplegger AB - Kadernota VRU 2022.pdf AB20201109-08-4 Bijlage C - Adviezen kadernota AGV en BAC.pdf AB20201109-09-1 Oplegger AB - (Her)benoeming leden dagelijks bestuur.pdf AB20201109-10-1 Oplegger AB - Voortgangsrapportage onderzoek brandveiligheid zorginstellingen.pdf AB20201109-10-2 Bijlage A - Eindrapport IBT themaonderzoek brandveiligheid bij zorginstellingen.pdf AB20201109-10-3 Bijlage B - Voortgang aanpak IBT-aanbevelingen.pdf AB20201109-10-4 Bijlage C - Onderzoeksrapport AEF toezicht in ontwikkeling.pdf AB20201109-11-1 Oplegger AB - Stand van zaken Strategisch Programma Drieslag.pdf AB20201109-11-2 Bijlage A - Brief bestuurlijke stuurgroep Drieslag aan algemeen besturen.pdf AB20201109-12-1 Oplegger AB - Procedure werving en selectie algemeen directeur.pdf AB20201109-13-1 Oplegger AB - Deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV).pdf AB20201109-13-2 Bijlage A - Brief Veiligheidsberaad 18 september 2020 deelname WVSV.pdf AB20201109-13-3 Bijlage B - Brief aan gemeenteraad 28 september 2020 wensen en bedenkingen deelname WVSV (v2.0).pdf AB20201109-13-4 Bijlage C - Ontwerpbesluit VRU deelname WVSV.pdf AB20201109-14-1 Oplegger AB - Bekrachtiging benoeming accountant.pdf AB20201109-14-2 Bijlage A - Besluit benoeming accountant portefeuillehouder Financiën.pdf AB20201109-15-1 Oplegger AB - Actualisatie nota activabeleid.pdf AB20201109-15-2 Bijlage A - Nota activabeleid VRU.pdf AB20201109-16-1 Oplegger AB - Regionale uitwerking landelijk Beoordelingsprotocol automatische meldingen.pdf AB20201109-16-2 Bijlage A - OMS protocol Midden-Nederland.pdf AB20201109-17-1 Oplegger AB - Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2020.pdf AB20201109-17-2 Bijlage A - Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2020.pdf AB20201109-17-3 Bijlage B - Kamerbrief Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2020.pdf AB20201109-18-1 Oplegger AB - Inspectierapport onbereikbaarheid 112.pdf AB20201109-18-2 Bijlage A - Inspectierapport onbereikbaarheid 112 op 24 juni 2019.pdf AB20201109-19-1 Oplegger AB - Evaluatie Repressieve Huisvesting.pdf
AB20200706-00 Convocatie vergadering AB VRU 06 juli 2020.pdf AB20200706-02 Agenda vergadering AB VRU 06 juli 2020.pdf AB20200706-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20200706-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 30 maart 2020.pdf AB20200706-05-2 Bijlage A - Verslag (schriftelijk) AB VRU 30 maart 2020 (concept).pdf AB20200706-06-1 Oplegger AB - Voorzitterschap VRU.pdf AB20200706-06-B-1 Oplegger AB - Voorzitterschap VRU.pdf AB20200706-06-B-2 Bijlage A - Besluit plaatsvervangend voorzitterschap VRU.pdf AB20200706-07-1 Oplegger AB - Jaarstukken 2019 en begroting 2021, geactualiseerde begroting 2020.pdf AB20200706-07-2 Bijlage A - Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021, geactualiseerde begroting 2020.pdf AB20200706-07-3 Bijlage B - Definitieve jaarstukken VRU 2019.pdf AB20200706-07-6 Bijlage E - Controleverklaring bij jaarstukken VRU 2019.pdf AB20200706-07-7 Bijlage F - Begroting VRU 2021, geactualiseerde begroting VRU 2020.pdf AB20200706-08-1 Oplegger AB - Spreiding redvoertuigen.pdf AB20200706-08-2 Bijlage A - Notitie spreiding redvoertuigen.pdf AB20200706-09-1 Oplegger AB - 1e bestuurlijke rapportage 2020.pdf AB20200706-09-2 Bijlage A - Presentatie 1e bestuurlijke rapportage 2020.pdf AB20200706-10-1 Oplegger AB - Programma van eisen aanbesteding accountantscontrole.pdf AB20200706-10-2 Bijlage A - Beschrijvend document accountancydiensten VRU.pdf AB20200706-11-1 Oplegger AB - Regeling jeugdbrandweer VRU.pdf AB20200706-11-2 Bijlage A - Regeling Jeugdbrandweer VRU.pdf AB20200706-12-1 Oplegger AB - Brandweeroptreden bij grof en extreem geweld.pdf AB20200706-12-2 Bijlage A - QRT Brandweer visiedocument.pdf AB20200706-13-1 Oplegger AB - Rapportage mate preparatie geneeskundige spoedzorgketen.pdf AB20200706-13-2 Bijlage A - Rapportage mate preparatie geneeskundige spoedzorgketen.pdf AB20200706-14-1 Oplegger AB - Programma VRU-bestuursconferentie 2020.pdf AB20200706-15-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning 2021.pdf AB20200706-16-1 Oplegger AB - Jaarverslag archivaris VRU 2019.pdf AB20200706-16-2 Bijlage A - Verslag toezicht informatiebeheer 2019.pdf
AB20200210-00 Convocatie vergadering AB VRU 10 februari 2020.pdf AB20200210-02 Agenda vergadering AB VRU 10 februari 2020.pdf AB20200210-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20200210-04-2 Bijlage A - Correspondentie standpuntbepaling vuurwerkvebrod.pdf AB20200210-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 11 november 2019.pdf AB20200210-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 11 november 2019 (concept).pdf AB20200210-06-1 Oplegger AB - Leerevaluatie schietincident Utrecht.pdf AB20200210-06-2 Bijlage A - Leerevaluatie schietincident Utrecht 18 maart 2019.pdf AB20200210-06-3 Bijlage B - Raadsbrief Utrecht nafase schietincident 18 maart 2019.pdf AB20200210-06-4 Bijlage C - Lessen uit de evaluaties schietincident 18 maart 2019.pdf AB20200210-07-1 Oplegger AB - Zienswijzen kadernota 2021.pdf AB20200210-07-2 Bijlage A - Overzicht zienswijzen kadernota 2021.pdf AB20200210-07-3 Bijlage B - Kadernota 2021 (incl. aanbiedingsbrief).pdf AB20200210-08-1 Oplegger AB - Materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan.pdf AB20200210-08-2 Bijlage A - Materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan brandweer.pdf AB20200210-08-2 Bijlage B - Memo redvoertuigen.pdf AB20200210-09-1 Oplegger AB - Regionaal Crisisplan.pdf AB20200210-10-1 Oplegger AB - Overdracht beheer en herijkte businesscase Meldkamer Midden-Nederland.pdf AB20200210-10-2 Bijlage A - Herijkte businesscase meldkamer Midden-Nederland v2.4 (19 januari 2020).pdf AB20200210-11-1 Oplegger AB - Benoeming Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid.pdf AB20200210-12-1 Oplegger AB - Regeling bescherming persoonsgegevens VRU.pdf AB20200210-12-2 Bijlage A - Regeling bescherming persoonsgegevens VRU.pdf AB20200210-13-1 Oplegger AB - Managementletter accountant 2019.pdf AB20200210-14-1 Oplegger AB - Analyse organisatieonderdeel GHOR.pdf AB20200210-14-2 Bijlage A - Toelichting analyse GHOR.pdf AB20200210-14-3 Bijlage B - Analysedocument GHOR.pdf AB20200210-15-1 Oplegger AB - Variabele voertuigbezetting.pdf AB20200210-16-1 Oplegger AB - Financiering bovenlokale taak werkplaatsen.pdf AB20200210-17-1 Oplegger AB - Rapporten deelonderzoeken Inspectie Justitie en Veiligheid.pdf AB20200210-17-2 Bijlage A - Aanbieding deelonderzoek Samenwerking.pdf AB20200210-17-3 Bijlage B - Aanbieding deelonderzoek Operationele prestaties.pdf

Vergaderstukken algemeen bestuur 2019

Bekijk hieronder de vergaderstukken van 2019 

AB20191111-00 Convocatie vergadering AB VRU 11 november 2019.pdf AB20191111-02 Agenda vergadering AB VRU 11 november 2019.pdf AB20191111-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20191111-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20191111-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 08 juli 2019.pdf AB20191111-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 08 juli 2019 (concept).pdf AB20191111-06-1 Oplegger AB - Samenwerking erfgoed- en veiligheidssector.pdf AB20191111-06-2 Bijlage A - Brief Unesco samenwerking veiligheids- en erfgoedsector.pdf AB20191111-07-1 Oplegger AB - Strategisch Programma Drieslag.pdf AB20191111-07-2 Bijlage A - Programmaplan Strategisch Programma Drieslag (v1.1).pdf AB20191111-08-1 Oplegger AB - Proces MPBSP (1).pdf AB20191111-09-1 Oplegger AB - Kadernota VRU 2021.pdf AB20191111-09-2 Bijlage A - Kadernota VRU 2021.pdf AB20191111-09-3 Bijlage B - Aanbiedingsbrief gemeentenraden kadernota VRU 2021 (v2).pdf AB20191111-09-4 Bijlage C - Adviezen kadernota AGV en BAC.pdf AB20191111-10-1 Oplegger AB - (Inter)regionaal convenant Rode Kruis.pdf AB20191111-11-1 Oplegger AB - 2e bestuurlijke rapportage 2019.pdf AB20191111-11-2 Bijlage A - Presentatie 2e bestuurlijke rapportage 2019.pdf AB20191111-12-1 Oplegger AB - Meldkamer Midden-Nederland.pdf AB20191111-12-2 Bijlage A - Voorwaarden instemming ontbinding stichting GMU.pdf AB20191111-12-3 Bijlage B - Brief stuurgroep meldkamer M-NL vertraging huisvesting.pdf AB20191111-13-1 Oplegger AB - Actualisatie nota Activabeleid.pdf AB20191111-13-2 Bijlage A - Nota Activabeleid.pdf AB20191111-14-1 Oplegger AB - Stand van zaken leerevaluatie schietincident Utrecht.pdf AB20191111-15-1 Oplegger AB - Brief Ministerie JenV ontwikkelingen brandweer.pdf AB20191111-15-2 Bijlage A - Brief Ministerie JenV aan TK inzake Brandweer.pdf
AB20190708-00 Convocatie vergadering AB VRU 08 juli 2019.pdf AB20190708-02 Agenda vergadering AB VRU 08 juli 2019.pdf AB20190708-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20190708-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20190708-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 27 maart 2019.pdf AB20190708-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 27 maart 2019 (concept).pdf AB20190708-06-1 Oplegger AB - Presentatie energietransitie.pdf AB20190708-07-1 Oplegger AB - Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20190708-07-2 Bijlage A - Reacties gemeenteraden op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20190708-07-3 Bijlage B - Reacties overige partners op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20190708-07-4 Bijlage C - Concept-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20190708-08-1 Oplegger AB - Jaarstukken 2018, begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf AB20190708-08-2 Bijlage A - Accountantsverslag VRU 2018.pdf AB20190708-08-3 Bijlage B - Zienswijzen voorlopige jaarstukken 2018.pdf AB20190708-08-4 Bijlage C - Jaarstukken 2018.pdf AB20190708-08-5 Bijlage D - Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve.pdf AB20190708-08-6 Bijlage E - Zienswijzen ontwerpbegroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf AB20190708-08-7 Bijlage F - Begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf AB20190708-09-1 Oplegger AB - Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer.pdf AB20190708-09-2 Bijlage A - Businesscase experiment paraatheid.pdf AB20190708-10-1 Oplegger AB - 1e bestuurlijke rapportage 2019.pdf AB20190708-10-2 Bijlage A - 1e bestuurlijke rapportage 2019.pdf AB20190708-11-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning VRU 2019 en 2020.pdf AB20190708-12-1 Oplegger AB - Sociaal jaarverslag 2018.pdf AB20190708-12-2 Bijlage A - Sociaal jaarverslag 2018.pdf
AB20190327-00 Convocatie vergadering AB VRU 27 maart 2019.pdf AB20190327-02 Agenda vergadering AB VRU 27 maart 2019.pdf AB20190327-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20190327-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 11 februari 2019.pdf AB20190327-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 11 februari 2019 (concept).pdf AB20190327-06-1 Oplegger AB - Regionaal risicoprofiel.pdf AB20190327-06-2 Bijlage A - RRP VRU 2019.pdf AB20190327-06-3 Bijlage B - Overzicht zienswijzen gemeenten en partners.pdf AB20190327-06-4 Bijlage C - Protocol dynamisch risicoprofiel.pdf AB20190327-07-1 Oplegger AB - Ontwerp-beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20190327-07-2 Bijlage A - Overzicht wensen beleidsplan.pdf AB20190327-07-3 Bijlage B - Ontwerp-beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20190327-08-1 Oplegger AB - Evaluatie AED-taak.pdf AB20190327-08-2 Bijlage A - Rapport evaluatie AED-taak VRU 2019.pdf AB20190327-09-1 Oplegger AB - VRU jaarstukken 2018.pdf AB20190327-09-2 Bijlage A - Voorlopige jaarstukken VRU 2018.pdf AB20190327-09-3 Bijlage B - Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve.pdf AB20190327-10-1 Oplegger AB - Ontwerp-begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf AB20190327-10-2 Bijlage A - Ontwerp-begroting 2020 geactualiseerde begroting 2019[1].pdf AB20190327-10-3 Bijlage B - Zienswijzen Kadernota 2020[1].pdf AB20190327-11-1 Oplegger AB - Beleid decoraties vrijwillige brandweer[1].pdf AB20190327-12-1 Oplegger AB - Vacature BAC Risicobeheersing[1].pdf AB20190327-12-2 Bijlage A - Samenstelling bestuurlijke adviescommissies VRU (27 maart 2019)[1].pdf AB20190327-13-1 Oplegger AB - Aanvullende rapportage FLO-overgangsrecht VRU[1].pdf AB20190327-13-2 Bijlage A - Aanvullende rapportage FLO-overgangsrecht VRU[1].pdf

Vergaderstukken algemeen bestuur 2018

Bekijk hieronder de vergaderstukken van 2018

AB20181119-00 Convocatie vergadering AB VRU 19 november 2018.pdf AB20181119-02 Agenda vergadering AB VRU 19 november 2018.pdf AB20181119-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20181119-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20181119-05-1 Oplegger AB - Verslagen AB VRU 9 juli 2018 en 20 september 2018.pdf AB20181119-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 9 juli 2018 (concept).pdf AB20181119-05-3 Bijlage B - Verslag AB VRU 20 september 2018 (concept).pdf AB20181119-06-1 Oplegger AB - Ontwerp Regionaal Risicoprofiel.pdf AB20181119-06-2 Bijlage A - Ontwerp Regionaal Risicoprofiel.pdf AB20181119-07-1 Oplegger AB - Kadernota 2020.pdf AB20181119-07-2 Bijlage A - Kadernota 2020 (concept).pdf AB20181119-07-3 Bijlage B - Verwerking adviezen AGV en BAC Bedrijfsvoering en Financiën.pdf AB20181119-07-4 Bijlage C - Aanbiedingsbrief gemeenteraden.pdf AB20181119-08-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf AB20181119-08-2 Bijlage A - Bestuurlijke planning op hoofdlijnen.pdf AB20181119-09-1 Oplegger AB - 2e bestuurlijke rapportage.pdf AB20181119-09-2 Bijlage A - 2e bestuurlijke rapportage 2018.pdf AB20181119-10-1 Oplegger AB - Vijfheerenlanden aanpassing gemeenschappelijke regeling.pdf AB20181119-10-2 Bijlage A - Wijzigingsbesluit GR VRU.pdf AB20181119-11-1 Oplegger AB - Instelling PAC reorganisatie Risicobeheersing.pdf AB20181119-12-1 Oplegger AB - Wijziging PAC reorganisatie BPB.pdf AB20181119-13-1 Oplegger AB - Reorganisatieplan directie Risicobeheersing.pdf AB20181119-13-2 Bijlage A - Reorganisatieplan directie Risicobeheersing.pdf