Vergaderingen en vergaderstukken

Vergaderingen
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Werk je voor de pers en wil je langs komen? Laat het ons dan van tevoren weten via het e-mailadres communicatie@vru.nl. Hieronder volgen de vergaderstukken van de afgelopen vergaderingen. Deze worden ook gepubliceerd via Twitter.

Archief
Voor vergaderstukken van 2018-2020 hebben we een archief gemaakt. Ben je op zoek naar vergaderstukken van 2018 of ouder? Neem contact op met Bestuurlijke Zaken, dan worden de desbetreffende stukken naar je toegestuurd

Ga naar het archief

Planning bestuursvergaderingen

Bekijk hieronder de planning van de bestuursvergaderingen

Vergaderstukken algemeen bestuur 2023

Hieronder vind je de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur voor 2023. 

AB20230206-00 Convocatie AB VRU 6 februari 2023.pdf AB20230206-02 Agenda vergadering AB VRU 06 februari 2023.pdf AB20230206-03-1 Oplegger AB - Verslag vergadering AB VRU 07 november 2022.pdf AB20230206-03-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 07 november 2022 (concept).pdf AB20230206-05-1 Oplegger AB - Regionaal risicoprofiel VRU 2023.pdf AB20230206-05-2 Bijlage A - Regionaal risicoprofiel VRU 2023.pdf AB20230206-07-1 Oplegger AB - Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.pdf AB20230206-07-2 Bijlage A - Ontwerpbesluit oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.pdf AB20230206-07-3 Bijlage B - Brief aan gemeenteraden oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.pdf AB20230206-08-1 Oplegger AB - Managementletter accountant 2022.pdf AB20230206-08-2 Bijlage A - Managementletter accountant 2022.pdf AB20230206-09-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20230206-09-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20230206-04-1 Oplegger AB - Zienswijzen kadernota 2024.pdf AB20230206-04-2 Bijlage A - Zienswijzennotitie kadernota 2024.pdf AB20230206-04-3 Bijlage B - Kadernota VRU 2024 (incl. aanbiedingsbrief).pdf AB20230206-05-3 Bijlage B - Overzicht reacties gemeenten en partners RRP VRU 2023 v2.0.pdf AB20230206-06-1 Oplegger AB - Wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling VRU.pdf AB20230206-06-2 Bijlage A - Zienswijzennota ontwerp-Wijzigingsbesluit GR-VRU 2022.pdf AB20230206-06-3 Bijlage B - Concept-wijzigingsbesluit GR-VRU 2022.pdf

Vergaderstukken algemeen bestuur 2022

Hieronder vind je de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur voor 2022. 

AB20221107-00 Convocatie vergadering AB VRU 07 november 2022.pdf AB20221107-02 Agenda vergadering AB VRU 07 november 2022.pdf AB20221107-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20221107-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20221107-05-1 Oplegger AB - Verslag vergadering AB VRU 22 september 2022.pdf AB20221107-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 22 september 2022 (concept).pdf AB20221107-06-1 Oplegger AB - Verkiezingen BAC bedrijfsvoering en financiën.pdf AB20221107-06-2 bijlage A - Samenstelling bestuurlijke adviescommissies VRU.pdf AB20221107-07-1 Oplegger AB - Kadernota VRU 2024.pdf AB20221107-07-2 Bijlage A - Kadernota VRU 2024.pdf AB20221107-08-1 Oplegger AB - 2e Bestuurlijke rapportage 2022.pdf AB20221107-08-2 Bijlage A - Presentatie 2e bestuurlijke rapportage 2022.pdf AB20221107-09-1 Oplegger AB - Doorontwikkeling crisisbeheersing VRU.pdf AB20221107-09-2 Bijlage A - Toelichting denklijn doorontwikkeling crisisbeheersing VRU.pdf AB20221107-10-1 Oplegger AB - Gezamenlijke werkwijze Strategisch Crisismanagement.pdf AB20221107-10-2 Bijlage A - Toelichting gezamenlijke werkwijze SCM.pdf AB20221107-10-3 Bijlage B - Memo leerpunten pilots SCM.pdf AB20221107-10-4 Bijlage C - Eindconcept format strategische analyse 2022.pdf AB20221107-10-5 Bijlage D - Eindconcept strategische aandachtskaart VRU.pdf AB20221107-11-1 Oplegger AB - Doorontwikkeling Bevolkingszorg.pdf AB20221107-11-2 Bijlage A - Praatplaat Bevolkingszorg.pdf AB20221107-11-3 Bijlage B - Brief Veiligheidsberaad conceptadvies project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.pdf AB20221107-12-1 Oplegger AB - Actualisatie financieel beleid.pdf AB20221107-12-2 Bijlage A - Financiële verordening VRU.pdf AB20221107-12-3 Bijlage B - Treasurystatuut VRU.pdf AB20221107-12-4 Bijlage C - Controleverordening VRU.pdf AB20221107-12-5 Bijlage D - Normen- en toetsingskader VRU 2022.pdf AB20221107-12-6 Bijlage E - Normen- en toetsingskader VRU 2023.pdf AB20221107-13-1 Oplegger AB - Uitruk op Maat.pdf AB20221107-13-2 Bijlage A - Werkwijze Uitruk op Maat TS-flex.pdf AB20221107-13-3 Bijlage B - Vakbekwaamheidsprogramma TS-flex.pdf AB20221107-13-4 Bijlage C - Verdiepende RI&E TS-flex.pdf AB20221107-14-1 Oplegger AB - Contourennota Wet veiligheidsregio's.pdf AB20221107-14-2 Bijlage A - Concept-contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg.pdf AB20221107-14-3 Bijlage B - Analyse VRU op concept-contourennota.pdf AB20221107-14-4 Bijlage C - Reactie RCDV en NIPV op contourennota Wet veiligheidsregio's.pdf AB20221107-14-5 Bijlage D - Reactie Veiligheidsberaad op contourennota Wet veiligheidsregio's.pdf AB20221107-15-1 Oplegger AB - Benoeming coördinerend functionaris VRU.pdf AB20221107-16-1 Oplegger AB - Accountantsverslag VRU 2021.pdf AB20221107-16-2 Bijlage A - Accountantsverslag 2021 VRU (was getekend).pdf
AB20220704-00 Convocatie vergadering AB VRU 04 juli 2022.pdf AB20220704-02 Agenda vergadering AB VRU 04 juli 2022.pdf AB20220704-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20220704-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20220704-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 28 maart 2022.pdf AB20220704-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 28 maart 2022 (concept).pdf AB20220704-06-1 Oplegger AB - Ontwerp-regionaal risicoprofiel VRU 2023.pdf AB20220704-06-2 Bijlage A - Ontwerp-regionaal risicoprofiel VRU 2023.pdf AB20220704-06-3 Bijlage B - Aanbiedingsbrief consultatie gemeenteraden RRP VRU 2023.pdf AB20220704-07-1 Oplegger AB - Opdrachtformulering huisvesting VRU.pdf AB20220704-08-1 Oplegger AB - Evaluatie samenwerking Covid-19.pdf AB20220704-08-2 Bijlage A - Infographic evaluatie ambtenaren.pdf AB20220704-08-3 Bijlage B - Infographic evaluatie partners.pdf AB20220704-08-4 Bijlage C - Rapport evaluatie bestuurlijke besluitvorming.pdf AB20220704-09-1 Oplegger AB - 1e Bestuurlijke rapportage 2022.pdf AB20220704-09-2 Bijlage A - Presentatie 1e bestuurlijke rapportage 2022.pdf AB20220704-10-1 Oplegger AB - Jaarstukken 2021 begroting 2023 geactualiseerde begroting 2022.pdf AB20220704-10-2 Bijlage A - Overzicht zienswijzen financiële stukken.pdf AB20220704-10-3 Bijlage B - Jaarstukken VRU 2021.pdf AB20220704-10-4 Bijlage C - Begroting VRU 2023, geactualiseerde begroting VRU 2022.pdf AB20220704-10-5 Bijlage D - Infographic sociaal jaarverslag 2021.pdf AB20220704-11-1 Oplegger AB - Operationele regeling VRU.pdf AB20220704-11-2 Bijlage A - Intrekkingsbesluit operationele regeling VRU.pdf AB20220704-11-3 Bijlage B - Operationele Regeling VRU.pdf AB20220704-12-1 Oplegger AB - Ontwerp-wijzigingsvoorstel GR-VRU.pdf AB20220704-12-2 Bijlage A - Ontwerp-wijzigingsbesluit GR-VRU.pdf AB20220704-12-3 Bijlage B - Afwegingsdocument toepassen van zienswijzen.pdf AB20220704-12-4 Bijlage C - Aanbiedingsbrieven (incl. toelichting).pdf AB20220704-13-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning 2023.pdf AB20220704-14-1 Oplegger AB - Tussenevaluatie proef verbeteren dekking Amersfoort.pdf AB20220704-15-1 Oplegger AB - Onderzoek samenvoeging posten De Bilt en Groenekan.pdf AB20220704-16-1 Oplegger AB - Handreiking regionaal crisisplan.pdf AB20220704-16-2 Bijlage A - Handreiking regionaal crisisplan.pdf AB20220704-17-1 Oplegger AB - Jaarverslag archivaris VRU 2021.pdf AB20220704-17-2 Bijlage A - Jaarverslag archivaris VRU 2021.pdf
AB20220328-00 Convocatie vergadering AB VRU 28 maart 2022.pdf AB20220328-02 Agenda vergadering AB VRU 28 maart 2022.pdf AB20220328-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20220328-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20220328-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 07 februari 2022.pdf AB20220328-05-2 Verslag AB VRU 07 februari 2022 (concept).pdf AB20220328-06-1 Oplegger AB - Voorlopige jaarstukken 2021, ontwerpbegroting 2023, geactualiseerde begroting 2022.pdf AB20220328-06-2 Bijlage A - Voorlopige jaarstukken 2021.pdf AB20220328-06-3 Bijlage B - Infographic jaaroverzicht 2021.pdf AB20220328-06-4 Bijlage C - Ontwerpbegroting 2023, geactualiseerde begroting 2022.pdf AB20220328-06-5 Bijlage D - Zienswijzen Kadernota 2023.pdf AB20220328-07-1 Oplegger AB - Inzet crisisorganisatie bij digitale verstoring.pdf AB20220328-07-2 Bijlage A - Bestuurlijke Netwerkkaart Cybersecurity.pdf AB20220328-07-3 Bijlage B - Aandachtskaart Cybergevolgbestrijding VRU.pdf AB20220328-08-1 Oplegger AB - Systematiek dagelijks bestuur en voorgenomen wijzigingen GR-VRU.pdf AB20220328-08-2 Bijlage A - Schema aan- en aftreden dagelijks bestuur.pdf AB20220328-09-1 Oplegger AB - Deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.pdf AB20220328-09-2 Bijlage A - Wensen en bedenkingen gemeenteraden VRU.pdf AB20220328-09-3 Bijlage B - Ontwerpbesluit VRU deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.pdf AB20220328-09-4 Bijlage C - Brief aan Veiligheidsberaad besluit Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.pdf AB20220328-09-5 Bijlage D - Aanbiedingsbrief gemeenteraden Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.pdf AB20220328-10-1 Oplegger AB - Bestuurlijke evaluatie Covid-19.pdf AB20220328-10-2 Bijlage A - Onderzoeksthema's en planning bestuurlijke evaluatie Covid-19.pdf AB20220328-11-1 Oplegger AB - Managementletter accountant 2021.pdf AB20220328-11-3 Bijlage B - Opvolging bevindingen en aanbevelingen managementletter 2021.pdf AB20220328-11-4 Bijlage C - Status opvolging bevindingen en aanbevelingen managementletter 2020.pdf AB20220328-12-1 Oplegger AB - Programma bestuurlijke sessie 20 april 2022.pdf Managementletter VRU 2021 was getekend.pdf

Vergaderstukken algemeen bestuur 2021

Bekijk hieronder de vergaderstukken van 2021

AB20211108-00 Convocatie vergadering AB VRU 08 november 2021.pdf AB20211108-02 Agenda vergadering AB VRU 08 november 2021.pdf AB20211108-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20211108-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20211108-05-1 Oplegger AB - Verslagen AB VRU 05 juli en 12 juli 2021.pdf AB20211108-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 05 juli 2021 (concept).pdf AB20211108-06-1 Oplegger AB - 2e Bestuurlijke rapportage 2021.pdf AB20211108-06-2 Bijlage A - Presentatie 2e bestuurlijke rapportage 2021.pdf AB20211108-07-1 Oplegger AB - Concept kadernota VRU 2023.pdf AB20211108-07-2 Bijlage A - Concept kadernota VRU 2023.pdf AB20211108-08-1 Oplegger AB - Evaluatie uitvoering AED-taak.pdf AB20211108-08-2 Bijlage A - Eindrapport Evaluatie uitvoering AED-taak.pdf AB20211108-09-1 Oplegger AB - Evaluatie repressieve huisvesting.pdf AB20211108-09-2 Bijlage A - Onderzoeksrapport Evaluatie repressieve huisvesting 2021.pdf AB20211108-09-3 Bijlage B - Gezamenlijke duiding werkgroep ERH en klankbordgroep gemeenten.pdf AB20211108-10-1 Oplegger AB - Reorganisatie directie Brandweerrepressie.pdf AB20211108-11-1 Oplegger AB - Ontwikkelingen COVID-19.pdf AB20211108-12-1 Oplegger AB - Technische actualisatie Regionaal Crisisplan VRU 2021-2023.pdf AB20211108-12-2 Bijlage A - Regionaal Crisisplan VRU 2021-2023.pdf AB20211108-13-1 Oplegger AB - Deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregios.pdf AB20211108-13-2 Bijlage A - Ontwerpbesluit VRU deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregios.pdf AB20211108-13-3 Bijlage B - Brief aan gemeenteraden wensen en bedenkingen Stichting Risicobeheer Veiligheidsregios.pdf AB20211108-14-1 Oplegger AB - Doorontwikkeling Bevolkingszorg.pdf AB20211108-14-2 Bijlage A - Brief aan gemeenten 8 september 2021 plan van aanpak doorontwikkeling Bevolkingszorg.pdf
AB20210705-00 Convocatie vergadering AB VRU 05 juli 2021.pdf AB20210705-02 Agenda vergadering AB VRU 05 juli 2021.pdf AB20210705-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20210705-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20210705-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 29 maart 2021.pdf AB20210705-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 29 maart 2021 (concept).pdf AB20210705-06-1 Oplegger AB - Jaarstukken 2020, begroting 2022, geactualiseerde begroting 2021.pdf AB20210705-06-2 Bijlage A - Overzicht zienswijzen jaarstukken 2020, begroting 2022, geactualiseerde begroting 2021.pdf AB20210705-06-3 Bijlage B - Definitieve Jaarstukken VRU 2020.pdf AB20210705-06-4 Bijlage C - Accountantsverslag VRU 2020.pdf AB20210705-06-5 Bijlage D - Aanbiedingsbrief accountantsverslag VRU 2020.pdf AB20210705-06-6 Bijlage E - Controleverklaring bij jaarstukken VRU 2020.pdf AB20210705-06-7 Bijlage F - Begroting VRU 2022, geactualiseerde begroting VRU 2021.pdf AB20210705-07-1 Oplegger AB - 1e Bestuurlijke rapportage 2021.pdf AB20210705-07-2 Bijlage A - Presentatie 1e bestuurlijke rapportage 2021.pdf AB20210705-08-1 Oplegger AB - Inspectierapport schietincident Utrecht.pdf AB20210705-08-2 Bijlage A - Inspectierapport 'Aanslag in een tram in Utrecht, 18 maart 2019'.pdf AB20210705-08-3 Bijlage B - Brief aan Inspectie JenV 16 december 2020 voortgang implementatie leerpunten tramincident.pdf AB20210705-08-4 Bijlage C - Brief aan Inspectie rapport 'Aanslag in een tram in Utrecht 18 maart 2019' (concept).pdf AB20210705-09-1 Oplegger AB - Vacature BAC Brandweerrepressie.pdf AB20210705-10-1 Oplegger AB - Bestuurlijk ambassadeurs.pdf AB20210705-11-1 Oplegger AB - Basishandreiking Crisisnoodopvang.pdf AB20210705-11-2 Bijlage A - Basishandreiking Crisisnoodopvang.pdf AB20210705-12-1 Oplegger AB - Proces technische actualisatie regionaal crisisplan VRU 2021-2023.pdf AB20210705-13-1 Oplegger AB - Voortgang basisoefen- en trainingscentrum brandweer.pdf AB20210705-13-2 Bijlage A - Besluit bestuurlijke stuurgroep basisoefen- en trainingscentrum brandweer.pdf AB20210705-14-1 Oplegger AB - Stand van zaken evaluatie repressieve huisvesting.pdf AB20210705-15-1 Oplegger AB - Jaarverslag archivaris VRU 2020.pdf AB20210705-15-2 Bijlage A - Verslag toezicht informatiebeheer 2020.pdf AB20210705-16-1 Oplegger AB - Programma VRU-bestuursconferentie 2021.pdf AB20210705-17-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning 2022.pdf
AB20210329-00 Convocatie vergadering AB VRU 29 maart 2021.pdf AB20210329-02 Agenda vergadering AB VRU 29 maart 2021 v2.00.pdf AB20210329-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20210329-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20210329-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 08 februari 2021.pdf AB20210329-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 08 februari 2021 (concept).pdf AB20210329-06-1 Oplegger AB - Voorlopige jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022, geactualiseerde begroting 2021.pdf AB20210329-06-3 Bijlage B - Ontwerpbegroting 2022, geactualiseerde begroting 2021.pdf AB20210329-06-4 Bijlage C - Zienswijzen kadernota 2022.pdf AB20210329-07-1 Oplegger AB - Meldkamer Midden-Nederland.pdf AB20210329-08-1 Oplegger AB - Taakdifferentiatie brandweer.pdf AB20210329-08-2 Bijlage A - Presentatie taakdifferentiatie Veiligheidsberaad 22 februari 2021.pdf AB20210329-08-3 Bijlage B - RCDV advies inzake implicaties taakdifferentiatie.pdf AB20210329-09-1 Oplegger AB - Operationele en bestuurlijke zelfevaluatie COVID-19.pdf AB20210329-09-2 Bijlage A - Zelfevaluatie aanpak COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht.pdf AB20210329-10-1 Oplegger AB - Strategisch Programma Drieslag.pdf AB20210329-10-2 Bijlage A - Tweede brief bestuurlijke stuurgroep Drieslag aan algemeen besturen (incl. bijlagen).pdf AB20210329-11-1 Oplegger AB - Bestuurlijke rapportage traject versterking GHOR.pdf AB20210329-11-2 Bijlage A - Bestuurlijke rapportage traject versterking GHOR.pdf AB20210329-12-1 Oplegger AB - Implementatie proef verbetering dekking Amersfoort.pdf
AB20210208-00 Convocatie vergadering AB VRU 08 februari 2021.pdf AB20210208-02 Agenda vergadering AB VRU 08 februari 2021.pdf AB20210208-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20210208-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf AB20210208-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 09 november en 18 december 2020.pdf AB20210208-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 09 november 2020 (concept).pdf AB20210208-06-1 Oplegger AB - Zienswijzen kadernota 2022.pdf AB20210208-06-2 Bijlage A - Zienswijzennotitie kadernota 2022.pdf AB20210208-06-3 Bijlage B - Kadernota 2022 (incl. aanbiedingsbrief).pdf AB20210208-07-1 Oplegger AB - Proefperiode verbetering dekking Amersfoort.pdf AB20210208-09-1 Oplegger AB - Handhavingsbeleid industriële veiligheid VRU.pdf AB20210208-09-2 Bijlage A - Handhavingsbeleid industriële veiligheid VRU (versie 2.0).pdf AB20210208-10-1 Oplegger AB - Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren VRU.pdf AB20210208-10-2 Bijlage A - Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren VRU (versie 1.0).pdf AB20210208-11-1 Oplegger AB - Reglementen van Orde AB en DB VRU.pdf AB20210208-11-2 Bijlage A - Reglement van orde voor vergaderingen van het AB.pdf AB20210208-11-3 Bijlage B - Reglement van orde voor vergaderingen van het DB.pdf AB20210208-12-1 Oplegger AB - Proces herijking gemeentelijke crisisbeheersing.pdf AB20210208-13-1 Oplegger AB - Rapport evaluatie Wet veiligheidsregio's.pdf AB20210208-13-2 Bijlage A - Rapport evaluatie Wet veiligheidsregio's.pdf AB20210208-13-3 Bijlage B - Reactie Veiligheidsberaad rapport evaluatie Wet veiligheidsregio's.pdf AB20210208-13-4 Bijlage C - Kabinetsstandpunt evaluatie Wet veiligheidsregio's.pdf AB20210208-14-1 Oplegger AB - Eindrapport evaluatie herindelingsproces Vijfheerenlanden.pdf AB20210208-14-2 Bijlage A - Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden.pdf AB20210208-15-1 Oplegger AB - Managementletter acountant 2020.pdf AB20210208-15-2 Bijlage A - Managementletter accountant 2020 (was getekend).pdf