In 2014 is een nieuw dekkingsplan voor de regionale brandweer vastgesteld door het algemeen bestuur. Het plan wordt nu gefaseerd ingevoerd. Met het nieuwe plan gaat ook een aantal zaken veranderen en verbeteren in de brandweerinzet.

Achtergrond

De brandweer blust branden en verleent hulp, door een logische verdeling van brandweermensen, uitruklocaties, voertuigen en taken over de regio, op basis van wettelijke opkomsttijden. Dit heet een dekkingsplan. Iedere veiligheidsregio moet een dekkingsplan hebben voor de brandweer. Het plan wordt periodiek herzien. Op 4 juli 2014 heeft het algemeen bestuur van de VRU een nieuw dekkingsplan vastgesteld, dat in de periode 2014 t/m 2018 gefaseerd ingevoerd wordt.

Resultaat van het project

Het dekkingsplan heeft onderandere veranderingen tot gevolg op het gebied van:

  • de verdeling van brandweercapaciteit over de regio;
  • de opkomsttijden waaraan de repressieve inzet moet voldoen;
  • de maatregelen die ingezet worden om brand te voorkomen.

Verdeling brandweercapaciteit over regio

In het nieuwe dekkingsplan is het niet meer zo dat een brandweervoertuig alleen binnen de eigen gemeente uitrukt. Het kan namelijk zo zijn dat een voertuig uit een buurgemeente sneller ter plaatse is. We gaan de voertuigen zo over de regio verdelen, dat we de snelste hulp kunnen bieden tegen een efficiënt kostenplaatje.

Dit betekent dat we minder voertuigen nodig hebben dan voorheen, toen elke gemeente nog zijn eigen broek moest ophouden. We hebben ook minder vrijwilligers en beroeps nodig om de voertuigen te bemensen. Deze vermindering in personeel is met natuurlijk verloop tot 2018 te realiseren. Daarnaast maken we met al onze zeven omliggende regio's afspraken hoe we, ook over de regiogrenzen heen, de snelste hulp kunnen verlenen aan burgers.

Opkomsttijden en meettijden

In de wet staan strenge wettelijke tijdnormen, die moeilijk haalbaar zijn, tenzij er kazernes bijgebouwd worden. Dat is financieel onhaalbaar. Er zullen altijd plekken zijn waar de brandweer niet aan de tijdnormen kan voldoen. Daarom wordt er in het dekkingsplan gesproken over 'meettijden'. Dat wil zeggen dat voor sommige minder risicovolle objecten (gebouwen die voldoen aan strengere bouwregels) op papier andere tijden worden gehanteerd dan de wettelijke opkomstnormen.

Deze meettijden zijn alleen bedoeld voor de inspectie van het ministerie van Veiligheid en Justitie om haar controle op te baseren. Het betekent niets voor de snelheid waarmee de brandweer ter plaatse komt, zij rukken even snel uit als altijd en daar waar mogelijk sneller.

Maatregelen om brand te voorkomen

Binnen 3 á 4 minuten staat een kamer volledig in brand. Binnen die tijd zijn bewoners al gestikt door rook. Rook is giftig en u ruikt het niet als u slaapt. Daarom besteden we de komende jaren meer aandacht aan maatregelen waarmee bewoners brand sneller kunnen ontdekken en melden, zodat de brandweer er vroeger kan zijn. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat er minder branden plaatsvinden, dat noemen we Brandveilig Leven. Ook willen we dat mensen weten hoe ze zichzelf en hun omgeving in veiligheid kunnen brengen. Daar redden we levens mee. Kijk voor tips om brand te voorkomen op www.brandweer.nl.

Documenten

Bij 'Besluiten en publicaties' vindt u het dekkingsplan. Vragen? Neem contact met ons op.