De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

brandweerautos in vruAmbitie

Het beleidsplan van Veiligheidsregio Utrecht heeft een looptijd tot en met 2023. In dit beleidsplan beschrijven wij de volgende ambitie:

Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.

Om invulling te geven aan de ambitie van de VRU hebben wij beleidsbeginselen en doelstellingen opgesteld. De doelstellingen beschrijven waar wij in deze beleidsperiode een impuls willen geven binnen de bestaande middelen. Dit naast onze reguliere taken. De beleidsbeginselen liggen steeds ten grondslag aan alles wat wij doen.

Meer informatie

Het beleidsplan is te bekijken en downloaden op www.beleidsplanvru.nl. Het proces van totstandkoming van het beleidsplan is weergegeven in onderstaande film.