Als de Eerste Kamer instemt, is op 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een feit. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn dan gefuseerd en de grens tussen de provincies Zuid-Holland en Utrecht aangepast. De nieuwe gemeente gaat deel uitmaken van de provincie Utrecht en daarmee van het verzorgingsgebied van de VRU.

Gevolgen regionale samenwerkingsverbanden
De herindeling met de verschuiving van provinciegrenzen heeft invloed op regionale samenwerkingsverbanden, waaronder de veiligheidsregio’s. Het is sinds de oprichting van de veiligheidsregio’s in Nederland nog niet eerder voorgekomen dat het verzorgingsgebied van een regio is uitgebreid.

De VRU zal samen met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ervoor zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening voor de inwoners van de betreffende gemeenten onveranderd blijven. En dat de taken in onderling overleg worden overgedragen. Om de overdracht zo goed mogelijk te organiseren en te realiseren, is binnen de VRU een project gestart.

Meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider Margret Veldscholten, via 088 - 878 1000.