Regionaal risicoprofiel

In het regionaal risicoprofiel (hierna: RRP) staat een inventarisatie en analyse van de in onze veiligheidsregio aanwezige risico's en scenario’s van het soort incidenten dat zich hierbij kunnen voordoen. Ook de brandrisico’s maken onderdeel uit van het RRP. Het is een dynamisch risicoprofiel, gebaseerd op het nationale veiligheidsprofiel uit 2016, aangevuld met regionale thema’s als brandrisico en risicofocusgebieden. Hiermee kan de VRU strategische besluiten nemen over het gezamenlijke beleid van de veiligheidsregio en haar partners om risico's te verminderen en beter voorbereid te zijn op rampen en crises.

Basis voor strategisch veiligheidsbeleid

Het regionaal risicoprofiel van de VRU is in maart 2019 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld in het algemeen bestuur. In de Wet veiligheidsregio’s is aangegeven dat het beleidsplan van de veiligheidsregio mede is gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld regionaal risicoprofiel. Het RRP is ook de basis voor het dekkingsplan en het crisisplan.

Eenvoudig inzichtelijk

De thema’s uit het RRP zijn op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt in een infographic.