Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet duurt naar verwachting nog tot 2022, maar ondertussen wordt achter de schermen hard gewerkt aan de omslag die de Omgevingswet vraagt. Het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige leefomgeving is de maatschappelijke doelstelling van de Omgevingswet. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft verantwoordelijkheden op het gebied van de veilige en gezonde leefomgeving. De VRU zet haar kennis en ervaring graag in om gemeenten voor de Omgevingswet te adviseren over het thema veilige en gezonde leefomgeving.

De VRU kan helpen

De VRU ontwikkelde de visie ‘Veilige Leefomgeving en Omgevingswet’. Hiermee helpt de VRU met informatie over waar de VRU voor staat, wat de VRU verstaat onder een veilige leefomgeving en hoe de VRU gemeenten kunnen helpen dit thema een plek te geven in de Omgevingsvisie.

Contact

Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Ga je aan de slag met een Omgevingsvisie? Onze adviseurs veilige leefomgeving staan voor je klaar.
Neem contact op via het e-mailadres: risicobeheersing@vru.nl