Informatiegestuurd werken voor een veiligere regio

We leven in een informatierijke maatschappij. De hoeveelheid beschikbare data is de afgelopen jaren exponentieel gestegen. Deze informatie is waardevol omdat het ons kan helpen incidenten eerder aan te zien komen, risico’s beter in te schatten en sneller en adequater op te treden. Maar dan moeten we de gegevens wel optimaal weten te analyseren, koppelen en benutten. Dat noemen we ook wel informatiegestuurd werken. Wat betekent dit precies?

informatieautoriteit vru

Eigen informatie niet voldoende

Een voorbeeld. Als veiligheidsregio willen we in één opslag een continu actueel beeld van de dreigingen en bijzondere gebeurtenissen in onze regio. Dat helpt ons om een crisis voor te kunnen zijn of snel(ler) te kunnen reageren op dreiging. We houden dagelijks bij wat er in onze regio speelt. Dat doen we op basis van informatie die wij zelf tot onze beschikking hebben, zoals het Regionaal Risicoprofiel. Maar dat alleen is niet voldoende.

experimenten met informatie en techniek

Experimenten met informatie en techniek

Binnen de VRU zijn er diverse initiatieven waarin we aan het experimenteren zijn met slim(mer) gebruik van informatie en techniek. Bijvoorbeeld door informatiestromen bij elkaar te brengen. Maar ook door te kijken hoe we op basis van historische gegevens risico’s kunnen voorspellen; te onderzoeken wat de mogelijkheden voor ons zijn van bijvoorbeeld Internet of things of sensortechnieken in de zorg, bij natuurbrand, wat we kunnen leren van Smartcity’s etc.

Delen van informatie

Natuurlijk stellen we deze informatie ook ter beschikking aan onze partners. We maken over en weer gebruik van elkaars expertise en leren van elkaar. Want de regio veilig houden, kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met alle andere organisaties uit het veld én de inwoners van onze regio.

Meer informatie

Bij vragen kun je contact opnemen met het programma Informatiegestuurd werken via info@vru.nl of 088-8781000. Nadere informatie over dit onderwerp: