Risicobeheersing

Doelstellingen

Ivonne Vliek

Ivonne Vliek - Programmamanager Brandveilig Leven

“Na ingrijpende branden organiseren we samen met de gemeente voorlichtingsbijeenkomsten, om bewoners bewust te maken wat zij zelf kunnen doen.”

Taken

Met risicobeheersing willen wij bereiken dat de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied van een hoog niveau is. Wij leveren samen met gemeenten, netwerkpartners, instellingen, bedrijven en burgers een bijdrage aan omgevingsveiligheid. Onze bijdrage zit aan de voorkant van de veiligheidsketen: in het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid.

Hiertoe inventariseren wij risico’s van branden, rampen en crises. Wij adviseren bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico’s, zodat bevoegd gezag bewust de afwegingen meenemen bij besluitvorming over ontwikkelingen in het fysieke domein. Wij richten ons op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.