De ambitie van de VRU

Mensen in de samenleving verwachten dat wij er voor ze zijn als onze hulp gevraagd is. Voor hen mag het voor zich spreken dat wij, samen met onze partners:

  • veiligheid bevorderen en waar mogelijk onveiligheid voorkomen;
  • incidenten bestrijden als ze zich toch voordoen;
  • daarbij hulp en ondersteuning bieden aan slachtoffers;
  • leed en (gezondheids)schade beperken;
  • verstoringen van het dagelijks leven snel helpen herstellen.

Het is onze ambitie om daarin elke dag betrouwbaar te zijn, dat werk steeds beter te doen, op ons presteren aanspreekbaar te zijn en te leren van wat beter had gekund.

Om invulling te geven aan de ambitie van de VRU hebben wij beleidsbeginselen en doelstellingen opgesteld. De doelstellingen beschrijven waar wij in deze beleidsperiode een impuls willen geven binnen de bestaande middelen. Dit naast onze reguliere taken. De beleidsbeginselen liggen steeds ten grondslag aan alles wat wij doen.