Crisisbeheersing

Doelstellingen

Erik Luchtenburg

Eric Luchtenburg - Directeur Crisisbeheersing en GHOR

“We proberen te anticiperen en vóór de crisis te komen. Hoe erg is het? En hoe erg kan het worden? Snelle advisering aan de burgemeester is belangrijk.”

Taken

Op basis van het risicoprofiel maken wij afspraken met onze partners in de veiligheidsketen over welke maatregelen wij vooraf en tijdens een crisis of brand kunnen treffen en welke inzet een ieder kan leveren ten tijde van een crisis. Zodra een gemeente getroffen wordt door een groot incident, crisis of ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op. Dit op zowel het gebied van coördinatie als voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises.

Met het Regionaal Crisisplan 2018-2020 als basis werken wij als veiligheidsregio samen met gemeenten en partners. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, ‘normale’ situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht.