Beleidsplan 2020-2023

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig? Lees hier het 'Woord vooraf'.

De ambitie van de VRU

Mensen in de samenleving verwachten dat wij er voor ze zijn als onze hulp gevraagd is. Zij moeten op ons kunnen rekenen als dat nodig is. Het is de intrinsieke motivatie die door onze organisatie vloeit, die wij voelen en uitstralen.

Lees meer

Beleidsbeginselen

Deze beleidsbeginselen liggen steeds ten grondslag aan alles wat we doen in de beleidsperiode 2020-2023.

Lees meer