Advies bij evenementen

Als je een evenement organiseert, moet je met veel rekening houden. Er zijn regels en richtlijnen waar je je aan moet houden. Bij evenementen groot én klein is een goed veiligheidsadvies van groot belang. Hierbij wordt gekeken naar (brand)veiligheid en naar geneeskundige aspecten. Het advies dat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) geeft, is gericht aan het bevoegd gezag, oftewel de gemeente waar het evenement plaatsvindt. De VRU kan ook een aanvrager van een evenement adviseren, maar dat is meer in algemene zin.

Wat is een evenement en hoe zit het met vergunningen

In de Gemeentewet en Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de omschrijving van een evenement: ‘openbare samenkomsten en vermakelijkheden’. Kijk je naar de aard van de samenkomst dan is het niet in alle gevallen ‘een evenement’. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van grondrechten. In de APV van de gemeente kunt u terugvinden of er een vergunningsplicht of meldingsplicht is. Deze kan je vinden op de website van de overheid.

Handige folders

Hoewel de VRU in eerste instantie adviseert aan de gemeente, helpen wij je graag op weg bij de organisatie van je brandveilige en gezondheidskundig veilige evenement. Bekijk ook de website van Brandweer Nederland

Meer informatie

Neem dan contact met ons op: