De VRU bestaat uit vier directies, een stafafdeling en 71 brandweerposten. In dit onderdeel leest u meer over de verschillende organisatieonderdelen, de aansturing en de verantwoordelijkheden.

Directie VRU

De VRU bestaat uit de volgende directies:

organogram VRU 1 januari 2019

De directie van de VRU bestaat uit:

  • Algemeen directeur: P.L.J. (Peter) Bos
  • Directeur Brandweerrepressie: C.M. (Carolien) Angevaren
  • Directeur Crisisbeheersing: (wnd) J. (Jacqueline) Buitendijk
  • Directeur Risicobeheersing: J. (Jacqueline) Buitendijk
  • Directeur Bedrijfsvoering: K.E.M. (Karen) van Elk
  • Hoofd stafafdeling Bestuur & Control: B.B.E. (Bastiaan) van ‘t Hoog
  • Directeur Publieke Gezondheid: N. (Nicolette) Rigter
  • Transitiedirecteur Bedrijf Preparatie Brandweer: C. (Colinda) Geertsma

 
Aansturing en verantwoordelijkheden

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de aansturing van alle medewerkers van de VRU. De verantwoordelijkheid voor de aansturing van het organisatieonderdeel GHOR ligt bij de directeur Publieke Gezondheid (die ook verantwoordelijk is voor de GGD Regio Utrecht). Mevrouw Rigter is directeur Publieke Gezondheid, aangesteld door het algemeen bestuur van de GGD Regio Utrecht.

De overige specialisten in de veiligheidsketen (bij de politie, gemeente enzovoort) zijn in dienst bij hun eigen organisatie. In het geval van een ramp of crisis, werken zijn uiteraard allemaal samen in één crisisorganisatie, onder coördinatie van de VRU.

Werkgebieden, clusters en brandweerposten

De directie brandweerrepressie is onderverdeeld in drie werkgebieden, met daarbinnen een aantal clusters. De 71 brandweerposten zijn verdeeld over de clusters. Meer over de brandweer leest u hier. Kijk voor de indeling in werkgebieden, clusters en posten op de regiokaart. De locaties van de brandweerposten vindt u bij 'Contact'.