Veiligheidsregio Utrecht heeft sinds 2013 een Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Het VIC houdt continu in de gaten wat er in het verzorgingsgebied van de regio speelt en leeft. Komen er dreigingen op ons af, welke bijzondere gebeurtenissen vinden er plaats en welke trends kunnen we daarin zien? Proactief en sensitief in plaats van wachten op de bekende pieper.

Brug slaan

Daarmee slaat het VIC een brug tussen de voorbereidende en de operationele fase. Veiligheidsregio’s zijn immers sterk operationeel gericht op incidenten (warme fase) en het opstellen van planvorming (de voorbereidende, koude fase). Informatiemanagement alleen in die warme incidentfase is niet meer van deze tijd. Continue monitoring en analyse van de vier p’s: politiek, het eigen personeel, de pers en het publiek brengen de diensten van de Veiligheidsregio, bestuurders en andere netwerkpartners in positie om indien nodig handelend op te treden.

vic1Dagelijkse analyse

Het VIC verstuurt iedere ochtend een 24-uurs analyse naar de regionaal operationeel leider en de directie van Veiligheidsregio Utrecht met daarin een terugblik op incidenten en een vooruitblik naar mogelijke risico’s voor de komende dag. Daarnaast ontvangen ruim 600 contacten twee keer per week een VIC bericht dat een beeld geeft van risicovolle situaties in de regio. Het VIC monitort deze risico’s op basis van de eerder genoemde vier p’s en het regionaal risicoprofiel, waarin is vastgesteld welke risico’s het meest waarschijnlijk zijn en de grootste impact hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan weerwaarschuwingen, de droogte index van natuurbrand en evenementen die plaatsvinden. Vanuit het VIC is het vooral interessant als er een opeenstapeling is van deze risico’s. Bijvoorbeeld extreem weer en evenementen die zich buiten afspelen. Wanneer zich een concreet risico voordoet, werkt het VIC volgens drie stappen:

  • Wat is het beeld? (What is);
  • Welke scenario’s zijn er denkbaar? (What if);
  • Welk handelingsperspectief is van toepassing? (What’s next).

Netcentrisch werken

Het VIC werkt volgens de filosofie van het netcentrisch werken. Het centrum brengt informatie samen, geeft duiding aan deze informatie en deelt de informatie met een breed netwerk. Met als gevolg een gezamenlijk gedeeld beeld. Hiermee voldoet Veiligheidsregio Utrecht bovendien aan haar wettelijke taak. Peter Bos, algemeen directeur Veiligheidsregio Utrecht, praat met trots over het VIC: “We brengen netcentrisch informatiemanagement op een eenvoudige en slagvaardige manier in de praktijk. We willen voortdurend weten wat er in ons verzorgingsgebied leeft en speelt. We zijn hierdoor op een laagdrempelige manier aanspreekbaar voor gemeenten, partners en onze operationeel leidinggevenden.”

Specialisten

Een aantal medewerkers binnen Veiligheidsregio Utrecht is functioneel aangewezen plaats te nemen in het VIC. Zij voeren naast hun eigen werk, ook taken uit voor het VIC. Het gaat om beleidsmedewerkers die specialist zijn op het terrein van bijvoorbeeld informatiemanagement, risico- en crisiscommunicatie en risicobeheersing. Er is altijd gegarandeerd dat tenminste één persoon fysiek het VIC bemenst. Het VIC werkt in een ruimte direct naast de plek waar het Regionaal Operationeel Team (ROT) actief is tijdens een crisis. In operationele, voorbereidende situaties is er altijd één persoon vanuit het VIC beschikbaar voor risicoanalyses in de warme fase. Sinds oktober 2013 heeft het VIC een kwartiermaker om sturing te geven aan het VIC en de doorontwikkeling daarvan.

vic2Waardering voor het werk

Marjolijn de Jong, kwartiermaker VIC, merkt dat het werk van het VIC steeds meer wordt gewaardeerd. “Zo benut het wekelijks SGBO (politie) overleg de VIC berichten als input voor hun vergadering. En het VIC heeft in haar relatief korte bestaan al een aantal keer haar meerwaarde bewezen door in te kunnen spelen op risico’s en door in de warme fase ondersteuning te bieden. Het VIC heeft met name een belangrijke verbinding met de gemeenten en levert gevraagd en ongevraagd dreigings en risico-informatie. Voorbeelden hiervan zijn risicoanalyses tijdens nucleaire transporten die in de regio plaatsvinden, grote stormen en de uitvaart van prins Friso. Recent is het VIC actief geweest in de periode na de ramp met de MH-17. We ondersteunden het Hoofd Sectie Bevolkingszorg en de Regionaal Operationeel Leider in het verspreiden van informatie vanuit het NCC/NCTV. Ook is het VIC ondersteunend geweest aan het voorbereidend ROT dat actief was in verband met een bijeenkomst voor alle nabestaanden in een gemeente binnen onze regio.”

Meer informatie

Voor meer informatie over het VIC kan contact opgenomen worden met het Veiligheidsinformatiecentrum via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bekijk ook onderstaande introductiefilm.

http://www.youtube.com/watch?v=k19x-G34zI8