De brandweer in de provincie Utrecht maakt deel uit van de VRU-organisatie. We kennen de brandweer vooral van de brandbestrijding en andere hulpverlening. Maar de brandweer doet meer dan blussen alleen.

Brandweertaken repressie

Dit zijn de taken die de brandweer zoal voor zijn rekening neemt:

  • redden van mens en dier bij brand
  • hulp verlenen bij een verkeersongeluk
  • redden van mens of dier te water
  • meten en opruimen van gevaarlijke stoffen
  • hulp bij storm- en waterschade
  • opsporen van gaslekkages
  • bevrijden van dieren in nood
  • takelen en helpen van mensen op hoogte of grote diepte


Om al deze verschillende situaties het hoofd te kunnen bieden, zijn er speciale teams voor de 'specialismen' duiken, hoogteredding, technische hulpverlening, natuurbrandbestrijding, gevaarlijke stoffen en rietenkapbrandbestrijding. Voor meer informatie over de brandweer en deze specialismen kunt u terecht op de brandweerwebsite: www.vrubrandweer.nl. Alle repressieve taken van de brandweer vallen binnen de VRU onder de directie Brandweerrepressie.

Risicobeheersing en Brandveilig Leven

De brandweer doet echter nog veel meer dan deze taken. De brandweer heeft, in opdracht van gemeente, ook een rol in toezicht & handhaving en brandpreventie. We geven bijvoorbeeld advies bij vergunningverlening, bij de aanbouw van nieuwe woonwijken en bij evenementen. En we voeren controles uit op verzoek van en in samenwerking met de gemeente bij bijvoorbeeld bedrijven, studentenhuizen, zorginstellingen en horeca. Daarnaast gaan we de komende jaren inwoners en bedrijven in onze regio bewuster maken van de gevaren en wat u zelf kunt doen om het risico te beperken. We noemen dat Brandveilig Leven. Al deze risicobeheersingstaken vallen binnen de VRU onder de directie Risicobeheersing.

Meer over Brandveilig Leven leest u op de website van de brandweer. Een gemiddelde huiskamer staat binnen 3 minuten volledig in brand. Daarom is het zo belangrijk dat u weet hoe u brand voorkomt, hoe u brand snel ontdekt en hoe u veilig vlucht

Brandonderzoek

Vanaf 1 januari 2015 doen twee brandonderzoekers van Veiligheidsregio Utrecht onderzoek naar de oorzaak van branden in onze regio. Door brandonderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in hoe we brand kunnen voorkomen, welke invloed preventieve maatregelen hebben en hoe we branden zo veilig en effectief mogelijk kunnen bestrijden. U zult de brandonderzoekers niet altijd tussen de smeulende resten van een uitgebrand pand zien rondlopen. Veel van het werk dat ze doen kan ook achter het bureau. Ze krijgen bijvoorbeeld informatie van de brandweermensen die de brand hebben geblust, bekijken foto's of werken samen met de politie.

Meer informatie

U vindt alle informatie over de brandweer op de website vrubrandweer.nl. Kijk bijvoorbeeld bij het onderdeel brandweertaken. U vindt op deze website ook tips en advies over brandpreventie en brandveilig wonen. En kijk ook hoe de brandweer zich doorontwikkelt.