De GHOR is een organisatieonderdeel binnen de veiligheidsregio. De afkorting betekent 'Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio'. De GHOR coördineert geneeskundige hulp bij ongevallen, crises en rampen.

Verbindende schakel

De GHOR is de verbindende schakel in het netwerk van partners in de gezondheidsketen:

  • Proces Acute Gezondheidszorg, wat de huisartsen-, ambulance-  en ziekenhuiszorg behelst.
  • Proces Publieke Gezondheid, hieronder valt de medische milieukunde, psycho sociale hulpverlening, infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek na crisis en ramp.


Coördinatie van samenwerking

De daadwerkelijke hulpverlening gebeurt door de individuele geneeskundige hulpverleningsdiensten, zoals ambulancediensten, ziekenhuizen, GGD'en, huisartsen enzovoort. Dat doen ze bij kleinschalige en grootschalige incidenten. Bij grootschalige incidenten zorgt de directeur Publieke Gezondheid (Dpg) voor de coördinatie van de samenwerking. De Dpg staat aan het hoofd van de GHOR en de GGD Regio Utrecht.

Proactieve maatregelen

De GHOR houdt zich bezig met de inzet van hulpverlening tijdens en na grootschalige incidenten. Maar de GHOR probeert ook incidenten te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Via proactieve maatregelen probeert de veiligheidsregio gevaren te voorkomen of vermijden. Vooral bij grote projecten zoals de aanleg van nieuwe woonwijken, spoorlijnen of wegen en het plannen van evenementen is het belangrijk ook de hulpverleningsdiensten te betrekken. De GHOR treedt hier op als adviseur om mogelijke gezondheidsrisico's. te beoordelen.

Preventie en preparatie

De GHOR zorgt ervoor dat de gezondheidsdiensten maximaal voorbereid zijn in het geval van een crisis of ramp. Zij voert om te beginnen preventieve acties uit om incidenten te voorkomen en het aantal slachtoffers te beperken. Bijvoorbeeld door rampenbestrijdingsplannen en draaiboeken te maken. De draaiboeken moeten uiteraard in de praktijk goed werken en de organisatie moet goed voorbereid op het moment dat een incident plaatsvindt. Veel tijd gaat dan ook zitten in de preparatie: de GHOR geeft bijvoorbeeld opleidingen en houdt rampenoefeningen. Ook zorgt zij ervoor dat het juiste materieel beschikbaar is. Daarnaast adviseert de GHOR de gemeenten over geneeskundige maatregelen bij evenementen.

Repressie en nazorg

Op het moment dat de geneeskundige hulpdiensten in actie komen tijdens een incident ('repressie'), is de GHOR het meest zichtbaar. In samenwerking met andere hulpdiensten stelt de GHOR dan alles in het werk om een ramp of crisis zo goed mogelijk te bestrijden. De veiligheid van hulpverleners en burgers komt hierbij op de eerste plaats. Tot slot heeft de directeur Publieke Gezondheid een belangrijke functie in de nazorg van slachtoffers.

Meer informatie

Voor meer informatie leest u het Regionale Crisisplan bekijken bij 'Besluiten en Publicaties'. Ook handig: de bestuurlijke netwerkkaarten op crisisutrecht.nl. Onze partners: GGD Regio Utrecht, GGD GHOR Nederland en de RAVU.