Veiligheidsregio Utrecht wil de drijvende kracht zijn achter een goede hulpverlening en crisisbeheersing in de regio Utrecht. Dit gedachtegoed hebben we vastgelegd in een manifest.

Waar staan we voor?

We zijn de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. Dit doen wij binnen onze wettelijke kaders.

Waar gaan we voor?

Wij zijn een betrouwbare taakuitvoerder met vakmanschap en passie, die continu kan inspelen op ontwikkelingen in ons fysieke veiligheidsdomein. We doen dit onder het motto: ’Uw veiligheid, ons werk’.

Wat doen we?

De kern van ons werk is:

  • Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio.
  • Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid.
  • Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
  • Wij voeren regie over (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen.

Beleidsplan

In ons beleidsplan laten we zien wat voor ons deze beleidsperiode belangrijke aandachtsgebieden zijn. Bekijk hier de animatie 'verbinden voor veiligheid'.