Organisatie

In dit onderdeel leest u meer over onze ambitie, beleidsplan, organisatiestructuur en wettelijke basis van de VRU. We lichten de organisatieonderdelen accountmanagement, brandweer, GHOR en het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) toe. Tot slot leest u ook meer over de GRIP-opschalingssystematiek.

Mensen in de samenleving verwachten dat wij er voor ze zijn als onze hulp gevraagd is. Zij moeten op ons kunnen rekenen als dat nodig is. Het is de intrinsieke motivatie die door onze organisatie vloeit, die wij voelen en uitstralen.

De VRU bestaat uit vier directies, een stafafdeling en 71 brandweerposten. In dit onderdeel leest u meer over de verschillende organisatieonderdelen, de aansturing en de verantwoordelijkheden.

Wat is een veiligheidsregio eigenlijk precies? Wie is de baas, hoe wordt de veiligheidsregio betaald en hoe ziet de wettelijke basis eruit? We geven graag antwoord op deze vragen.

De VRU staat voor een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. In de VRU werken 26 regionale gemeenten samen. Korte communicatielijnen en een adequate informatievoorziening richting de deelnemende gemeenten (en vice versa) zijn hierbij van essentieel belang. Een belangrijke schakel hierin vormt het accountmanagement team van de VRU. Aan iedere gemeente heeft de VRU een accountmanager gekoppeld. De accountmanager is het eerste aanspreekpunt voor gemeenten bij vragen, wensen of knelpunten.

De brandweer in de provincie Utrecht maakt deel uit van de VRU-organisatie. We kennen de brandweer vooral van de brandbestrijding en andere hulpverlening. Maar de brandweer doet meer dan blussen alleen.

De GHOR is een organisatieonderdeel binnen de veiligheidsregio. De afkorting betekent 'Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio'. De GHOR coördineert geneeskundige hulp bij ongevallen, crises en rampen.

Veiligheidsregio Utrecht heeft sinds 2013 een Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Het VIC houdt continu in de gaten wat er in het verzorgingsgebied van de regio speelt en leeft. Komen er dreigingen op ons af, welke bijzondere gebeurtenissen vinden er plaats en welke trends kunnen we daarin zien? Proactief en sensitief in plaats van wachten op de bekende pieper.

Veiligheidsregio Utrecht werkt in haar haar kerntaken samen met diverse partners. Wat doen deze partners precies en hoe raakt dit het werk van Veiligheidsregio Utrecht?

Bij een ramp of crisis moeten hulpverleners en hulpverleningsdiensten snel omschakelen naar één organisatie die het incident bestrijdt, met de benodigde mensen, materialen en middelen. Dit heet opschalen. Het gebeurt via de zogeheten GRIP-procedure.