Organisatie

In dit onderdeel lees je meer over onze ambitie, beleidsplan, organisatiestructuur en wettelijke basis van de VRU. We lichten de organisatieonderdelen accountmanagement, brandweer, GHOR en het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) toe. Tot slot lees je ook meer over de GRIP-opschalingssystematiek.

Ambitie

Mensen in de samenleving verwachten dat wij er voor ze zijn als ze onze hulp vragen. Zij rekenen op ons als het nodig is. Het is deze motivatie die door onze organisatie vloeit, die wij voelen en uitstralen.

Ambitie

Mensen in de samenleving verwachten dat wij er voor ze zijn als ze onze hulp vragen. Voor hen spreekt het voor zich dat wij, samen met onze partners:

 • veiligheid bevorderen en waar mogelijk onveiligheid voorkomen;
 • incidenten bestrijden als ze zich toch voordoen;
 • daarbij hulp en ondersteuning bieden aan slachtoffers;
 • leed en (gezondheids)schade beperken;
 • verstoringen van het dagelijks leven snel helpen herstellen.

Het is onze ambitie om daarin elke dag betrouwbaar te zijn, dat werk steeds beter te doen, op ons presteren aanspreekbaar te zijn en te leren van wat beter had gekund.

Beleidsplan

Om invulling te geven aan de ambitie van de VRU zijn beleidsbeginselen en doelstellingen opgesteld. De doelstellingen beschrijven waar wij in deze beleidsperiode een impuls willen geven binnen de bestaande middelen. Dit naast onze gewone taken. De beleidsbeginselen liggen steeds ten grondslag aan alles wat we doen. Het beleidsplan, met onze ambitie, beleidsbeginselen en - doelstellingen, kun je lezen op deze pagina.

Organisatiestructuur

De VRU bestaat uit vier directies, een stafafdeling en 71 brandweerposten. In dit onderdeel leest je meer over de verschillende organisatieonderdelen, de aansturing en de verantwoordelijkheden.

Directie VRU

De VRU bestaat uit de volgende directies:

 

Organogram VRU

De directie van de VRU bestaat uit:

 • Algemeen Directeur & Regionaal Commandant Brandweer: J.R. (Jaap) Donker
 • Directeur Crisisbeheersing & Waarnemend Directeur Risicobeheersing: E.D. (Erik) Luchtenburg 
 • Directeur Bedrijfsvoering: K.E.M. (Karen) van Elk
 • Hoofd Stafafdeling Bestuur & Control: B.B. (Bastiaan) van ‘t Hoog
 • Directeur Publieke Gezondheid: N. (Nicolette) Rigter
 • Transitiedirecteur Bedrijf Preparatie Brandweer: A.J.A. (Ben) Huijskes-Nagel

Aansturing en verantwoordelijkheden

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de aansturing van alle medewerkers van de VRU. De verantwoordelijkheid voor de aansturing van het organisatieonderdeel GHOR ligt bij de directeur Publieke Gezondheid (die ook verantwoordelijk is voor de GGD Regio Utrecht). Mevrouw Rigter is directeur Publieke Gezondheid, aangesteld door het algemeen bestuur van de GGD Regio Utrecht.

De overige specialisten in de veiligheidsketen (zoals onder andere de politie en gemeenten) zijn in dienst bij hun eigen organisatie. In het geval van een ramp of crisis, werken zijn uiteraard allemaal samen in één crisisorganisatie, onder coördinatie van de VRU.