Hieronder vindt u de vergaderstukken van het algemeen bestuur van 28 november 2016

Attachments:
Download this file (AB20161128-00 Convocatie vergadering AB VRU 28 november 2016.pdf)AB20161128-00 Convocatie vergadering AB VRU 28 november 2016.pdf272 kB
Download this file (AB20161128-02 Agenda vergadering AB VRU 28 november 2016.pdf)AB20161128-02 Agenda vergadering AB VRU 28 november 2016.pdf56 kB
Download this file (AB20161128-04 AP Inkomende en uitgaande stukken.pdf)AB20161128-04 AP Inkomende en uitgaande stukken.pdf45 kB
Download this file (AB20161128-04-A Bijlage A - Overzicht inkomende en uitgaande stukken.pdf)AB20161128-04-A Bijlage A - Overzicht inkomende en uitgaande stukken.pdf62 kB
Download this file (AB20161128-05 AP Conceptverslag vergadering AB VRU 7 november 2016.pdf)AB20161128-05 AP Conceptverslag vergadering AB VRU 7 november 2016.pdf45 kB
Download this file (AB20161128-05-A Bijlage A - Conceptverslag vergadering AB VRU 7 november 2016.pdf)AB20161128-05-A Bijlage A - Conceptverslag vergadering AB VRU 7 november 2016.pdf140 kB
Download this file (AB20161128-06 AP Repressieve Huisvesting.pdf)AB20161128-06 AP Repressieve Huisvesting.pdf132 kB
Download this file (AB20161128-06-A Bijlage A - Advies BAC Huisvesting met daarbij behorende bijlagen.pdf)AB20161128-06-A Bijlage A - Advies BAC Huisvesting met daarbij behorende bijlagen.pdf349 kB
Download this file (AB20161128-06-B Bijlage B - Uitwerking van het gezamenlijk overeengekomen beleid Repressieve Huisvesting met daarbij behorende bijlagen.pdf)AB20161128-06-B Bijlage B - Uitwerking van het gezamenlijk overeengekomen beleid Repressieve Huisvesting met daarbij behorende bijlagen.pdf476 kB
Download this file (AB20161128-06-C Bijlage C - Gebundelde relevante documenten voorstel AB 4 juli 2016.pdf)AB20161128-06-C Bijlage C - Gebundelde relevante documenten voorstel AB 4 juli 2016.pdf396 kB
Download this file (AB20161128-06-D Bijlage D - overzicht kosten varianten 1 en 2.pdf)AB20161128-06-D Bijlage D - overzicht kosten varianten 1 en 2.pdf64 kB
Download this file (AB20161128-07 AP Kadernota 2018.pdf)AB20161128-07 AP Kadernota 2018.pdf109 kB
Download this file (AB20161128-07-A Bijlage A - Concept Kadernota VRU 2018.pdf)AB20161128-07-A Bijlage A - Concept Kadernota VRU 2018.pdf617 kB
Download this file (AB20161128-07-B Bijlage B - Aanbiedingsbrief gemeenteraden Kadernota 2018.pdf)AB20161128-07-B Bijlage B - Aanbiedingsbrief gemeenteraden Kadernota 2018.pdf107 kB
Download this file (AB20161128-07-C Bijlage C - Model raadsvoorstel en -besluit Kadernota 2018.pdf)AB20161128-07-C Bijlage C - Model raadsvoorstel en -besluit Kadernota 2018.pdf46 kB
Download this file (AB20161128-08 AP Informatienotitie Onderzoek Waterongevallenbestrijding.pdf)AB20161128-08 AP Informatienotitie Onderzoek Waterongevallenbestrijding.pdf79 kB
Download this file (AB20161128-09 AP Tweede wijziging programmabegroting 2016.pdf)AB20161128-09 AP Tweede wijziging programmabegroting 2016.pdf102 kB
Download this file (AB20161128-09-A Bijlage A - Ontwerp 2e wijziging Programmabegroting 2016 VRU.pdf)AB20161128-09-A Bijlage A - Ontwerp 2e wijziging Programmabegroting 2016 VRU.pdf469 kB
Download this file (AB20161128-09-B Bijlage B - Aanbiedingsbrief gemeenteraden  2e wijziging programmabegroting 2016.pdf)AB20161128-09-B Bijlage B - Aanbiedingsbrief gemeenteraden 2e wijziging programmabegroting 2016.pdf87 kB
Download this file (AB20161128-09-C Bijlage C - Model raadsvoorstel en -besluit tweede wijziging begroting 2016.pdf)AB20161128-09-C Bijlage C - Model raadsvoorstel en -besluit tweede wijziging begroting 2016.pdf46 kB
Download this file (AB20161128-10 AP Bijdrage boekwaarde kazernes.pdf)AB20161128-10 AP Bijdrage boekwaarde kazernes.pdf270 kB
Download this file (AB20161128-11 AP Gewijzigde TUO.pdf)AB20161128-11 AP Gewijzigde TUO.pdf76 kB
Download this file (AB20161128-11-A Bijlage A - Concept-besluit gewijzigd model TUO met bijlage.pdf)AB20161128-11-A Bijlage A - Concept-besluit gewijzigd model TUO met bijlage.pdf185 kB
Download this file (AB20161128-11-B Bijlage B - Concept-wijzigingsbesluit Bijdrageverordening VRU 2015.pdf)AB20161128-11-B Bijlage B - Concept-wijzigingsbesluit Bijdrageverordening VRU 2015.pdf63 kB
Download this file (AB20161128-11-C Bijlage C - Concept-wijzigingsbesluit Delegatiebesluit VRU 2015.pdf)AB20161128-11-C Bijlage C - Concept-wijzigingsbesluit Delegatiebesluit VRU 2015.pdf60 kB
Download this file (AB20161128-12 AP Herziening beleid Rampbestrijdings- en Incidentbestrijdingsplannen.pdf)AB20161128-12 AP Herziening beleid Rampbestrijdings- en Incidentbestrijdingsplannen.pdf69 kB
Download this file (AB20161128-12-A Bijlage A - Beleid Rampbestrijdings- en Incidentbestrijdingsplannen.pdf)AB20161128-12-A Bijlage A - Beleid Rampbestrijdings- en Incidentbestrijdingsplannen.pdf524 kB
Download this file (AB20161128-12-B Bijlage B - Overzicht en planning planvorming.pdf)AB20161128-12-B Bijlage B - Overzicht en planning planvorming.pdf84 kB