Het algemeen bestuur heeft voor een aantal onderwerpen bestuurlijke adviescommissies ingesteld. Deze commissies adviseren het algemeen bestuur over de betreffende onderwerpen. De commissies bestaan uit leden van het algemeen bestuur en staan onder voorzitterschap van een lid van het dagelijks bestuur. Op dit moment kent de VRU de volgende adviescommissies.

Risicobeheersing

Voorzitter: De heer V.J.H. Molkenboer
Thema's: Risicobeheersing (stimulerende preventie), brandrisicobeheersing, zelfredzaamheid en burgerparticipatie
Instellingsbesluit Adviescommissie risicobeheersing

Commissieleden:

 • De heer M. Divendal
 • De heer R. Bennekom
 • De heer mr. P.J.M. van Domburg
 • Mevrouw mr. P.J. van Hartskamp-De Jong 
 • De heer L. de Graaf


Crisisbeheersing en GHOR

Voorzitter: De heer F.T.J.M. Backhuijs
Thema’s: crisisbeheersing en rampenbestrijding, risico- en crisiscommunicatie, bevolkingszorg, GHOR en de samenhang met de ontwikkelingen op het domein van publieke gezondheidszorg en ambulancezorg. De commissie adviseert ook over het meldkamerdomein en informatievoorziening crisisbeheersing.
Instellingsbesluit Adviescommissie Crisisbeheersing en GHOR

Commissieleden:

 • De heer drs. J.J.L.M. Janssen
 • De heer R.T. Metz
 • Mevrouw P. Doornenbal-Van der Vlist
 • De heer G. J. Bouwmeester


Brandweerrepressie

Voorzitter: De heer V.J.H. Molkenboer
Thema’s: Ontwikkelingen brandweerdomein en specialismen zoals natuurbrandbestrijding, duiken en oppervlakteredding
Instellingsbesluit Adviescommissie Brandweerrepressie

Commissieleden:

 • Mevrouw T. Cnossen-Looijenga
 • De heer J.A. van der Pas
 • De heer jhr. M.A. Röell
 • De heer M. van der Groep


Bedrijfsvoering en Financiën

Voorzitter: De heer G.F. Naafs en de heer L.M.M. Bolsius (voor onderwerp HRM) 
Thema’s: personeel en organisatie, huisvesting en financiën. De commissie is tevens de financiële auditcommissie.
Instellingsbesluit Adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën

Commissieleden:

 • De heer R. van Benthem RA
 • De heer S.C.C.M. Potters
 • De heer K.J.G. Kats
 • Vacature


Gemeentesecretarissen Veiligheid

Voorzitter, tevens coördinerend functionaris: De heer F. Halsema
Bestuurlijke opdracht: De commissie adviseert aan het dagelijks bestuur over aangelegenheden betreffende gemeentelijke crisisbeheersing. De commissie adviseert vanuit perspectief van de gemeentelijke bedrijfsvoering over veiligheidsregiobrede onderwerpen aan het dagelijks bestuur.
Instellingsbesluit Adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid

Commissieleden:

 • De heer P. Bonthuis
 • Mevrouw E. Liebregts
 • Mevrouw N. van Ameijde-Poortman
 • Mevrouw P. Nijmeijer
 • De heer K. van Veen
 • Mevrouw A. Barink
 • Mevrouw Y. Halman