Hieronder vindt u de vergaderstukken van het algemeen bestuur van 3 juli 2017. U kunt ook het zip-bestand downloaden.

Attachments:
Download this file (AB20170703-00 Convocatie vergadering AB VRU 3 juli 2017.pdf)AB20170703-00 Convocatie vergadering AB VRU 3 juli 2017.pdf271 kB
Download this file (AB20170703-02 Agenda vergadering AB VRU 3 juli 2017.pdf)AB20170703-02 Agenda vergadering AB VRU 3 juli 2017.pdf100 kB
Download this file (AB20170703-05 AP Inkomende en uitgaande stukken.pdf)AB20170703-05 AP Inkomende en uitgaande stukken.pdf86 kB
Download this file (AB20170703-05-A Bijlage A - Overzicht inkomende en uitgaande stukken.pdf)AB20170703-05-A Bijlage A - Overzicht inkomende en uitgaande stukken.pdf141 kB
Download this file (AB20170703-06 AP Conceptverslag vergadering AB VRU 27 maart 2017.pdf)AB20170703-06 AP Conceptverslag vergadering AB VRU 27 maart 2017.pdf82 kB
Download this file (AB20170703-06-A Bijlage A Conceptverslag vergadering AB VRU 27 maart 2017.pdf)AB20170703-06-A Bijlage A Conceptverslag vergadering AB VRU 27 maart 2017.pdf222 kB
Download this file (AB20170703-07 AP Programmabegroting 2018 en Jaarstukken 2016 .pdf)AB20170703-07 AP Programmabegroting 2018 en Jaarstukken 2016 .pdf119 kB
Download this file (AB20170703-07-A Bijlage A Zienswijzen ontwerp Programmabegroting 2018 en Jaarstukken 2016 versie AB 3 juli 2017.pdf)AB20170703-07-A Bijlage A Zienswijzen ontwerp Programmabegroting 2018 en Jaarstukken 2016 versie AB 3 juli 2017.pdf607 kB
Download this file (AB20170703-07-B Bijlage B VRU Programmabegroting 2018 AB 20170703.pdf)AB20170703-07-B Bijlage B VRU Programmabegroting 2018 AB 20170703.pdf1122 kB
Download this file (AB20170703-07-C Bijlage C Jaarstukken 2016.pdf)AB20170703-07-C Bijlage C Jaarstukken 2016.pdf1315 kB
Download this file (AB20170703-08 AP BURAP-I 2017.pdf)AB20170703-08 AP BURAP-I 2017.pdf87 kB
Download this file (AB20170703-08-A Bijlage A Presentatie BURAP-I 2017.pdf)AB20170703-08-A Bijlage A Presentatie BURAP-I 2017.pdf635 kB
Download this file (AB20170703-09 AP Vaststellen vervangingsregeling voorzitter VRU.pdf)AB20170703-09 AP Vaststellen vervangingsregeling voorzitter VRU.pdf87 kB
Download this file (AB20170703-09-A Bijlage A Vervangingsregeling voorzitter Veiligheidsregio Utrecht 2017 - kopie.pdf)AB20170703-09-A Bijlage A Vervangingsregeling voorzitter Veiligheidsregio Utrecht 2017 - kopie.pdf110 kB
Download this file (AB20170703-10 AP Ledenraadpleging Principeakkoord FLO-overgangsrecht 2017.pdf)AB20170703-10 AP Ledenraadpleging Principeakkoord FLO-overgangsrecht 2017.pdf110 kB
Download this file (AB20170703-10-A Bijlage A Ledenbrief achterbanraadpleging princepeakkoord reparatie FLO-overgangsr....pdf)AB20170703-10-A Bijlage A Ledenbrief achterbanraadpleging princepeakkoord reparatie FLO-overgangsr....pdf230 kB
Download this file (AB20170703-11 AP Nota activabeleid.pdf)AB20170703-11 AP Nota activabeleid.pdf111 kB
Download this file (AB20170703-11-A Bijlage A Nota Activabeleid VRU.pdf)AB20170703-11-A Bijlage A Nota Activabeleid VRU.pdf525 kB
Download this file (AB20170703-12 AP voorstel wijziging instellingsbesluiten BAC.pdf)AB20170703-12 AP voorstel wijziging instellingsbesluiten BAC.pdf91 kB
Download this file (AB20170703-12-A Bijlage A 1e wijziging instellingsbesluiten BACs BF en GV AB.pdf)AB20170703-12-A Bijlage A 1e wijziging instellingsbesluiten BACs BF en GV AB.pdf110 kB
Download this file (AB20170703-13 AP Normen-en toetsingskader 2017, inclusief bijlage .pdf)AB20170703-13 AP Normen-en toetsingskader 2017, inclusief bijlage .pdf127 kB
Download this file (AB20170703-14 AP  Rapportage systeemtest 2016.pdf)AB20170703-14 AP Rapportage systeemtest 2016.pdf144 kB
Download this file (AB20170703-15 AP  InformatienotitieCrisisorganisatieMNL.pdf)AB20170703-15 AP InformatienotitieCrisisorganisatieMNL.pdf100 kB
Download this file (AB20170703-16 AP Terrorismegevolgbestrijdingdocx.pdf)AB20170703-16 AP Terrorismegevolgbestrijdingdocx.pdf149 kB
Download this file (AB20170703-17 AP Wijziging actualisatie RCP_def.pdf)AB20170703-17 AP Wijziging actualisatie RCP_def.pdf139 kB
Download this file (AB20170703-18 AP Publieksversie rapportage – Onderzoek naar het functioneren van het Veiligheidsberaad.pdf)AB20170703-18 AP Publieksversie rapportage – Onderzoek naar het functioneren van het Veiligheidsberaad.pdf86 kB
Download this file (DB20170703-18-A Bijlage A Publieksversie eindrapportage Onderzoek naar het functioneren van het Ve....pdf)DB20170703-18-A Bijlage A Publieksversie eindrapportage Onderzoek naar het functioneren van het Ve....pdf800 kB