Hieronder vindt u de vergaderstukken van de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2019. U vindt alle stukken ook in dit zip-bestand.

Bijlagen:
Bewaar het bestand AB20190708-00 Convocatie vergadering AB VRU 08 juli 2019.pdfAB20190708-00 Convocatie vergadering AB VRU 08 juli 2019.pdf???442 kB
Bewaar het bestand AB20190708-02 Agenda vergadering AB VRU 08 juli 2019.pdfAB20190708-02 Agenda vergadering AB VRU 08 juli 2019.pdf???121 kB
Bewaar het bestand AB20190708-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdfAB20190708-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf???85 kB
Bewaar het bestand AB20190708-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdfAB20190708-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf???246 kB
Bewaar het bestand AB20190708-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 27 maart 2019.pdfAB20190708-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 27 maart 2019.pdf???84 kB
Bewaar het bestand AB20190708-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 27 maart 2019 (concept).pdfAB20190708-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 27 maart 2019 (concept).pdf???423 kB
Bewaar het bestand AB20190708-06-1 Oplegger AB - Presentatie energietransitie.pdfAB20190708-06-1 Oplegger AB - Presentatie energietransitie.pdf???93 kB
Bewaar het bestand AB20190708-07-1 Oplegger AB - Beleidsplan VRU 2020-2023.pdfAB20190708-07-1 Oplegger AB - Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf???100 kB
Bewaar het bestand AB20190708-07-2 Bijlage A - Reacties gemeenteraden op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdfAB20190708-07-2 Bijlage A - Reacties gemeenteraden op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf???425 kB
Bewaar het bestand AB20190708-07-3 Bijlage B - Reacties overige partners op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdfAB20190708-07-3 Bijlage B - Reacties overige partners op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf???361 kB
Bewaar het bestand AB20190708-07-4 Bijlage C - Concept-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdfAB20190708-07-4 Bijlage C - Concept-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf???896 kB
Bewaar het bestand AB20190708-08-1 Oplegger AB - Jaarstukken 2018, begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdfAB20190708-08-1 Oplegger AB - Jaarstukken 2018, begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf???142 kB
Bewaar het bestand AB20190708-08-2 Bijlage A - Accountantsverslag VRU 2018.pdfAB20190708-08-2 Bijlage A - Accountantsverslag VRU 2018.pdf???4133 kB
Bewaar het bestand AB20190708-08-3 Bijlage B - Zienswijzen voorlopige jaarstukken 2018.pdfAB20190708-08-3 Bijlage B - Zienswijzen voorlopige jaarstukken 2018.pdf???1053 kB
Bewaar het bestand AB20190708-08-4 Bijlage C - Jaarstukken 2018.pdfAB20190708-08-4 Bijlage C - Jaarstukken 2018.pdf???8103 kB
Bewaar het bestand AB20190708-08-5 Bijlage D - Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve.pdfAB20190708-08-5 Bijlage D - Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve.pdf???302 kB
Bewaar het bestand AB20190708-08-6 Bijlage E - Zienswijzen ontwerpbegroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdfAB20190708-08-6 Bijlage E - Zienswijzen ontwerpbegroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf???859 kB
Bewaar het bestand AB20190708-08-7 Bijlage F - Begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdfAB20190708-08-7 Bijlage F - Begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf???1589 kB
Bewaar het bestand AB20190708-09-1 Oplegger AB - Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer.pdfAB20190708-09-1 Oplegger AB - Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer.pdf???141 kB
Bewaar het bestand AB20190708-09-2 Bijlage A - Businesscase experiment paraatheid.pdfAB20190708-09-2 Bijlage A - Businesscase experiment paraatheid.pdf???1400 kB
Bewaar het bestand AB20190708-10-1 Oplegger AB - 1e bestuurlijke rapportage 2019.pdfAB20190708-10-1 Oplegger AB - 1e bestuurlijke rapportage 2019.pdf???92 kB
Bewaar het bestand AB20190708-10-2 Bijlage A - 1e bestuurlijke rapportage 2019.pdfAB20190708-10-2 Bijlage A - 1e bestuurlijke rapportage 2019.pdf???1302 kB
Bewaar het bestand AB20190708-11-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning VRU 2019 en 2020.pdfAB20190708-11-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning VRU 2019 en 2020.pdf???191 kB
Bewaar het bestand AB20190708-12-1 Oplegger AB - Sociaal jaarverslag 2018.pdfAB20190708-12-1 Oplegger AB - Sociaal jaarverslag 2018.pdf???135 kB
Bewaar het bestand AB20190708-12-2 Bijlage A - Sociaal jaarverslag 2018.pdfAB20190708-12-2 Bijlage A - Sociaal jaarverslag 2018.pdf???1264 kB