Hieronder vindt u de vergaderstukken van de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2019. U vindt alle stukken ook in dit zip-bestand.

Attachments:
Download this file (AB20190708-00 Convocatie vergadering AB VRU 08 juli 2019.pdf)AB20190708-00 Convocatie vergadering AB VRU 08 juli 2019.pdf442 kB
Download this file (AB20190708-02 Agenda vergadering AB VRU 08 juli 2019.pdf)AB20190708-02 Agenda vergadering AB VRU 08 juli 2019.pdf121 kB
Download this file (AB20190708-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf)AB20190708-04-1 Oplegger AB - Ingekomen en uitgaande stukken.pdf85 kB
Download this file (AB20190708-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf)AB20190708-04-2 Bijlage A - Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf246 kB
Download this file (AB20190708-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 27 maart 2019.pdf)AB20190708-05-1 Oplegger AB - Verslag AB VRU 27 maart 2019.pdf84 kB
Download this file (AB20190708-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 27 maart 2019 (concept).pdf)AB20190708-05-2 Bijlage A - Verslag AB VRU 27 maart 2019 (concept).pdf423 kB
Download this file (AB20190708-06-1 Oplegger AB - Presentatie energietransitie.pdf)AB20190708-06-1 Oplegger AB - Presentatie energietransitie.pdf93 kB
Download this file (AB20190708-07-1 Oplegger AB - Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf)AB20190708-07-1 Oplegger AB - Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf100 kB
Download this file (AB20190708-07-2 Bijlage A - Reacties gemeenteraden op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf)AB20190708-07-2 Bijlage A - Reacties gemeenteraden op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf425 kB
Download this file (AB20190708-07-3 Bijlage B - Reacties overige partners op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf)AB20190708-07-3 Bijlage B - Reacties overige partners op het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf361 kB
Download this file (AB20190708-07-4 Bijlage C - Concept-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf)AB20190708-07-4 Bijlage C - Concept-Beleidsplan VRU 2020-2023.pdf896 kB
Download this file (AB20190708-08-1 Oplegger AB - Jaarstukken 2018, begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf)AB20190708-08-1 Oplegger AB - Jaarstukken 2018, begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf142 kB
Download this file (AB20190708-08-2 Bijlage A - Accountantsverslag VRU 2018.pdf)AB20190708-08-2 Bijlage A - Accountantsverslag VRU 2018.pdf4133 kB
Download this file (AB20190708-08-3 Bijlage B - Zienswijzen voorlopige jaarstukken 2018.pdf)AB20190708-08-3 Bijlage B - Zienswijzen voorlopige jaarstukken 2018.pdf1053 kB
Download this file (AB20190708-08-4 Bijlage C - Jaarstukken 2018.pdf)AB20190708-08-4 Bijlage C - Jaarstukken 2018.pdf8103 kB
Download this file (AB20190708-08-5 Bijlage D - Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve.pdf)AB20190708-08-5 Bijlage D - Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve.pdf302 kB
Download this file (AB20190708-08-6 Bijlage E - Zienswijzen ontwerpbegroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf)AB20190708-08-6 Bijlage E - Zienswijzen ontwerpbegroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf859 kB
Download this file (AB20190708-08-7 Bijlage F - Begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf)AB20190708-08-7 Bijlage F - Begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019.pdf1589 kB
Download this file (AB20190708-09-1 Oplegger AB - Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer.pdf)AB20190708-09-1 Oplegger AB - Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer.pdf141 kB
Download this file (AB20190708-09-2 Bijlage A - Businesscase experiment paraatheid.pdf)AB20190708-09-2 Bijlage A - Businesscase experiment paraatheid.pdf1400 kB
Download this file (AB20190708-10-1 Oplegger AB - 1e bestuurlijke rapportage 2019.pdf)AB20190708-10-1 Oplegger AB - 1e bestuurlijke rapportage 2019.pdf92 kB
Download this file (AB20190708-10-2 Bijlage A - 1e bestuurlijke rapportage 2019.pdf)AB20190708-10-2 Bijlage A - 1e bestuurlijke rapportage 2019.pdf1302 kB
Download this file (AB20190708-11-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning VRU 2019 en 2020.pdf)AB20190708-11-1 Oplegger AB - Bestuurlijke planning VRU 2019 en 2020.pdf191 kB
Download this file (AB20190708-12-1 Oplegger AB - Sociaal jaarverslag 2018.pdf)AB20190708-12-1 Oplegger AB - Sociaal jaarverslag 2018.pdf135 kB
Download this file (AB20190708-12-2 Bijlage A - Sociaal jaarverslag 2018.pdf)AB20190708-12-2 Bijlage A - Sociaal jaarverslag 2018.pdf1264 kB