Hieronder vindt u de vergaderstukken van het algemeen bestuur van 9 juli 2018. U kunt ook het zip-bestand downloaden.

Attachments:
Download this file (AB20180709-00 Convocatie vergadering AB VRU 9 juli 2018.pdf)AB20180709-00 Convocatie vergadering AB VRU 9 juli 2018.pdf800 kB
Download this file (AB20180709-02 Agenda vergadering AB VRU 9 juli 2018.pdf)AB20180709-02 Agenda vergadering AB VRU 9 juli 2018.pdf96 kB
Download this file (AB20180709-04 Oplegger ingekomen en uitgaande stukken.pdf)AB20180709-04 Oplegger ingekomen en uitgaande stukken.pdf85 kB
Download this file (AB20180709-04A. Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf)AB20180709-04A. Overzicht ingekomen en uitgaande stukken.pdf116 kB
Download this file (AB20180709-05 Oplegger verslag vergadering AB VRU 26 maart 2018.pdf)AB20180709-05 Oplegger verslag vergadering AB VRU 26 maart 2018.pdf85 kB
Download this file (AB20180709-05A. Verslag AB VRU 26 maart 2018 (concept).pdf)AB20180709-05A. Verslag AB VRU 26 maart 2018 (concept).pdf349 kB
Download this file (AB20180709-07 Oplegger Jaarstukken 2017 en Programmabegroting 2019.pdf)AB20180709-07 Oplegger Jaarstukken 2017 en Programmabegroting 2019.pdf116 kB
Download this file (AB20180709-07A. Notitie zienswijzen voorlopige jaarstukken 2017.pdf)AB20180709-07A. Notitie zienswijzen voorlopige jaarstukken 2017.pdf331 kB
Download this file (AB20180709-07B. Jaarstukken 2017.pdf)AB20180709-07B. Jaarstukken 2017.pdf2124 kB
Download this file (AB20180709-07D. Notitie zienswijzen ontwerp-programmabegroting 2019.pdf)AB20180709-07D. Notitie zienswijzen ontwerp-programmabegroting 2019.pdf379 kB
Download this file (AB20180709-07E. Programmabegroting 2019 en 1e wijziging begroting 2018.pdf)AB20180709-07E. Programmabegroting 2019 en 1e wijziging begroting 2018.pdf2337 kB
Download this file (AB20180709-08 Oplegger 1e bestuurlijke rapportage 2018.pdf)AB20180709-08 Oplegger 1e bestuurlijke rapportage 2018.pdf90 kB
Download this file (AB20180709-08A. Presentatie 1e bestuurlijke rapportage 2018.pdf)AB20180709-08A. Presentatie 1e bestuurlijke rapportage 2018.pdf1236 kB
Download this file (AB20180709-09 Instelling PAC Bedrijf Preparatie Brandweer.pdf)AB20180709-09 Instelling PAC Bedrijf Preparatie Brandweer.pdf95 kB
Download this file (AB20180709-10 Benoeming leden adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid.pdf)AB20180709-10 Benoeming leden adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid.pdf93 kB
Download this file (AB20180709-11 Oplegger implementatie repressieve huisvesting.pdf)AB20180709-11 Oplegger implementatie repressieve huisvesting.pdf107 kB
Download this file (AB20180709-11A. Implementatie repressieve huisvesting.pdf)AB20180709-11A. Implementatie repressieve huisvesting.pdf178 kB
Download this file (AB20180709-12 Stand van zaken verbetering en herinrichting materieelmanagement.pdf)AB20180709-12 Stand van zaken verbetering en herinrichting materieelmanagement.pdf145 kB
Download this file (AB20180709-13 Oplegger rapportage onderzoek FLO.pdf)AB20180709-13 Oplegger rapportage onderzoek FLO.pdf127 kB
Download this file (AB20180709-13A. Rapportage FLO (excl. bijlagen).pdf)AB20180709-13A. Rapportage FLO (excl. bijlagen).pdf293 kB
Download this file (AB20180709-14 Oplegger sociaal jaarverslag 2017.pdf)AB20180709-14 Oplegger sociaal jaarverslag 2017.pdf128 kB
Download this file (AB20180709-14A. Sociaal jaarverslag 2017.pdf)AB20180709-14A. Sociaal jaarverslag 2017.pdf1304 kB
Download this file (AB20180709-15 Bestuurlijke planning 2019.pdf)AB20180709-15 Bestuurlijke planning 2019.pdf182 kB