Hieronder vindt u de vergaderstukken van het algemeen bestuur van 26 maart 2018. U kunt ook het zip-bestand downloaden.

Attachments:
Download this file (AB20180326-00 Convocatie vergadering AB VRU 26 maart 2018.pdf)AB20180326-00 Convocatie vergadering AB VRU 26 maart 2018.pdf796 kB
Download this file (AB20180326-02 Agenda vergadering AB VRU 26 maart 2018.pdf)AB20180326-02 Agenda vergadering AB VRU 26 maart 2018.pdf89 kB
Download this file (AB20180326-04 Inkomende en uitgaande stukken.pdf)AB20180326-04 Inkomende en uitgaande stukken.pdf84 kB
Download this file (AB20180326-04-Bijlage A. Overzicht van inkomende en uitgaande stukken.pdf)AB20180326-04-Bijlage A. Overzicht van inkomende en uitgaande stukken.pdf127 kB
Download this file (AB20180326-05 Conceptverslag vergadering AB VRU 19 januari 2018.pdf)AB20180326-05 Conceptverslag vergadering AB VRU 19 januari 2018.pdf89 kB
Download this file (AB20180326-05-Bijlage A. Conceptverslag vergadering AB VRU 19 februari 2018.pdf)AB20180326-05-Bijlage A. Conceptverslag vergadering AB VRU 19 februari 2018.pdf276 kB
Download this file (AB20180326-05-Bijlage B. Verslag commissie BZ 09-02-2018 nr. 5.pdf)AB20180326-05-Bijlage B. Verslag commissie BZ 09-02-2018 nr. 5.pdf53 kB
Download this file (AB20180326-05-Bijlage C. Zienswijzen Kadernota 2019 AB 19 februari 2018.pdf)AB20180326-05-Bijlage C. Zienswijzen Kadernota 2019 AB 19 februari 2018.pdf1453 kB
Download this file (AB20180326-05-Bijlage D. Presentatie Defensie en nationale veiligheid.pdf)AB20180326-05-Bijlage D. Presentatie Defensie en nationale veiligheid.pdf3822 kB
Download this file (AB20180326-06 Voorlopige Jaarstukken 2017.pdf)AB20180326-06 Voorlopige Jaarstukken 2017.pdf129 kB
Download this file (AB20180326-06-Bijlage A. Voorlopige Jaarstukken 2017.pdf)AB20180326-06-Bijlage A. Voorlopige Jaarstukken 2017.pdf1942 kB
Download this file (AB20180326-07 Ontwerp-Programmabegroting 2019,1e wijziging Programmabegroting 2018.pdf)AB20180326-07 Ontwerp-Programmabegroting 2019,1e wijziging Programmabegroting 2018.pdf161 kB
Download this file (AB20180326-07-Bijlage A. Ontwerp-Programmabegroting 2019 en 1e wijziging begroting 2018.pdf)AB20180326-07-Bijlage A. Ontwerp-Programmabegroting 2019 en 1e wijziging begroting 2018.pdf2690 kB
Download this file (AB20180326-07-Bijlage B. Notitie zienswijzen Kadernota 2019 VRU.pdf)AB20180326-07-Bijlage B. Notitie zienswijzen Kadernota 2019 VRU.pdf1058 kB
Download this file (AB20180326-08 Stand van zaken Midden-Nederland v20180306.pdf)AB20180326-08 Stand van zaken Midden-Nederland v20180306.pdf650 kB
Download this file (AB20180326-08-Bijlage A. Brief Stuurgroep m.b.t. Huisvesting meldkamer Midden-Nederland.pdf)AB20180326-08-Bijlage A. Brief Stuurgroep m.b.t. Huisvesting meldkamer Midden-Nederland.pdf1272 kB
Download this file (AB20180326-08-Bijlage B. Vragen en antwoorden over opties renovatie en nieuwbouwlocatie de Groest.pdf)AB20180326-08-Bijlage B. Vragen en antwoorden over opties renovatie en nieuwbouwlocatie de Groest.pdf722 kB
Download this file (AB20180326-09 Benoeming lid VRU bestuurlijke adviescommissie.pdf)AB20180326-09 Benoeming lid VRU bestuurlijke adviescommissie.pdf86 kB
Download this file (AB20180326-09-Bijlage A. Samenstelling VRU bestuurlijke adviescommissies (na instemming AB).pdf)AB20180326-09-Bijlage A. Samenstelling VRU bestuurlijke adviescommissies (na instemming AB).pdf98 kB
Download this file (AB20180326-12 Proces Beleidsplan VRU 2020 - 2023.pdf)AB20180326-12 Proces Beleidsplan VRU 2020 - 2023.pdf102 kB