Hieronder vindt u de vergaderstukken van het algemeen bestuur van 19 februari 2018. U kunt ook het zip-bestand downloaden.

UPDATE: agendapunt 07 Bijlage A Notitie overzicht zienswijzen kadernota 2019 is in een tweede geactualiseerde versie nagezonden. Deze is niet opgenomen in bovenstaand zip-bestand.

Attachments:
Download this file (AB20180219-00 Convocatie vergadering AB VRU 19 februari 2018.pdf)AB20180219-00 Convocatie vergadering AB VRU 19 februari 2018.pdf787 kB
Download this file (AB20180219-02 Agenda vergadering AB VRU 19 februari 2018.pdf)AB20180219-02 Agenda vergadering AB VRU 19 februari 2018.pdf137 kB
Download this file (AB20180219-04 Inkomende en uitgaande stukken.pdf)AB20180219-04 Inkomende en uitgaande stukken.pdf83 kB
Download this file (AB20180219-04-Bijlage A. Overzicht van inkomende en uitgaande stukken.pdf)AB20180219-04-Bijlage A. Overzicht van inkomende en uitgaande stukken.pdf112 kB
Download this file (AB20180219-05 Conceptverslag vergadering AB VRU 13 november 2017.pdf)AB20180219-05 Conceptverslag vergadering AB VRU 13 november 2017.pdf85 kB
Download this file (AB20180219-05-Bijlage A. Conceptverslag vergadering AB VRU 13 november 2017.pdf)AB20180219-05-Bijlage A. Conceptverslag vergadering AB VRU 13 november 2017.pdf195 kB
Download this file (AB20180219-05-Bijlage B. Presentatie 2e Bestuurlijke rapportage 2017.pdf)AB20180219-05-Bijlage B. Presentatie 2e Bestuurlijke rapportage 2017.pdf2091 kB
Download this file (AB20180219-06 Managementletter 2017 Deloitte.pdf)AB20180219-06 Managementletter 2017 Deloitte.pdf96 kB
Download this file (AB20180219-06-Bijlage A. Managementletter 2017.pdf)AB20180219-06-Bijlage A. Managementletter 2017.pdf1172 kB
Download this file (AB20180219-06-Bijlage B. Overzicht opvolging bevindingen managementletter 2016.pdf)AB20180219-06-Bijlage B. Overzicht opvolging bevindingen managementletter 2016.pdf107 kB
Download this file (AB20180219-07 Behandeling zienswijzen Kadernota VRU 2019.pdf)AB20180219-07 Behandeling zienswijzen Kadernota VRU 2019.pdf102 kB
Download this file (AB20180219-07-Bijlage A Notitie overzicht zienswijzen kadernota 2019 (versie tweede nazending).pdf)AB20180219-07-Bijlage A Notitie overzicht zienswijzen kadernota 2019 (versie tweede nazending).pdf365 kB
Download this file (AB20180219-08 Evaluatie AED first-responder taak.pdf)AB20180219-08 Evaluatie AED first-responder taak.pdf151 kB
Download this file (AB20180219-08-Bijlage A. Evaluatierapport Implementatie AED first-responder taak binnen de brandweer.pdf)AB20180219-08-Bijlage A. Evaluatierapport Implementatie AED first-responder taak binnen de brandweer.pdf276 kB
Download this file (AB20180219-09 Actualisatie Regionaal Crisisplan Utrecht 2018-2020 2901.pdf)AB20180219-09 Actualisatie Regionaal Crisisplan Utrecht 2018-2020 2901.pdf109 kB
Download this file (AB20180219-09-Bijlage A. Regionaal Crisisplan Utrecht 2018-2020 - versie 2.1.pdf)AB20180219-09-Bijlage A. Regionaal Crisisplan Utrecht 2018-2020 - versie 2.1.pdf2172 kB
Download this file (AB20180219-10 Visie op de verbetering en herinrichting van het materieelmanagement.pdf)AB20180219-10 Visie op de verbetering en herinrichting van het materieelmanagement.pdf87 kB
Download this file (AB20180219-10-Bijlage A - Notitie Visie op de verbetering en herinrichting van het materieelmanagement.pdf)AB20180219-10-Bijlage A - Notitie Visie op de verbetering en herinrichting van het materieelmanagement.pdf346 kB
Download this file (AB20180219-11 Benoeming leden en voorzitter plaatsingsadviescommissie reorganisatie HRM.pdf)AB20180219-11 Benoeming leden en voorzitter plaatsingsadviescommissie reorganisatie HRM.pdf92 kB
Download this file (AB20180219-12 Wijziging Financiële verordening VRU.pdf)AB20180219-12 Wijziging Financiële verordening VRU.pdf90 kB
Download this file (AB20180219-12-Bijlage A. Conceptfinanciele verordening VRU.pdf)AB20180219-12-Bijlage A. Conceptfinanciele verordening VRU.pdf144 kB
Download this file (AB20180219-12-Bijlage B. Overzicht materiële wijzigingen.pdf)AB20180219-12-Bijlage B. Overzicht materiële wijzigingen.pdf135 kB
Download this file (AB20180219-13 Wijziging Treasurystatuut VRU.pdf)AB20180219-13 Wijziging Treasurystatuut VRU.pdf90 kB
Download this file (AB20180219-13-Bijlage A. Concept-Treasurystatuut VRU.pdf)AB20180219-13-Bijlage A. Concept-Treasurystatuut VRU.pdf161 kB
Download this file (AB20180219-15 Variabele voertuigbezetting als operationele maatregel.pdf)AB20180219-15 Variabele voertuigbezetting als operationele maatregel.pdf94 kB
Download this file (AB20180219-15-Bijlage A. Overzicht Brandweerposten toepassing VVB als operationele maatregel.pdf)AB20180219-15-Bijlage A. Overzicht Brandweerposten toepassing VVB als operationele maatregel.pdf60 kB