Mensen in de samenleving verwachten dat wij er voor ze zijn als onze hulp gevraagd is. Zij moeten op ons kunnen rekenen als dat nodig is. Het is de intrinsieke motivatie die door onze organisatie vloeit, die wij voelen en uitstralen.

Ambitie

Mensen in de samenleving verwachten dat wij er voor ze zijn als onze hulp gevraagd is. Voor hen mag het voor zich spreken dat wij, samen met onze partners:

  • veiligheid bevorderen en waar mogelijk onveiligheid voorkomen;
  • incidenten bestrijden als ze zich toch voordoen;
  • daarbij hulp en ondersteuning bieden aan slachtoffers;
  • leed en (gezondheids)schade beperken;
  • verstoringen van het dagelijks leven snel helpen herstellen.

Het is onze ambitie om daarin elke dag betrouwbaar te zijn, dat werk steeds beter te doen, op ons presteren aanspreekbaar te zijn en te leren van wat beter had gekund.

Ontwerp-beleidsplan 2020-2023

Om invulling te geven aan de ambitie van de VRU hebben wij beleidsbeginselen en doelstellingen opgesteld. De doelstellingen beschrijven waar wij in de deze beleidsperiode een impuls willen geven binnen de bestaande middelen. Dit naast onze reguliere taken. De beleidsbeginselen liggen steeds ten grondslag aan alles wat we doen. Het ontwerp-beleidsplan, met onze ambitie, beleidsbeginselen en - doelstellingen, is te lezen en te downloaden op www.vrubeleidsplan.nl

Hoe het beleidsplan tot stand is gekomen, is te zien in deze film.

 Jaaroverzicht 2018

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? Bekijk ons digitale jaaroverzicht.