Ontwerp RBP BasF De Meern 2021

Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s, voornemens is het herziene rampbestrijdingsplan BASF De Meern, Strijkviertel 67 te Utrecht, vast te stellen.

 

 

Bekendmaking Veiligheidsregio Utrecht van ontwerp-rampbestrijdingsplan op grond van het Besluit veiligheidsregio’s, inrichting BASF De Meern betreffende de locatie Strijkviertel 67 te Utrecht.

Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s, voornemens is het herziene rampbestrijdingsplan BASF De Meern, Strijkviertel 67 te Utrecht, vast te stellen.

Het rampbestrijdingsplan is herzien op grond van artikel 6.1.7 Besluit veiligheidsregio’s wat voorschrijft dat een rampbestrijdingsplan ten minste éénmaal per drie jaar opnieuw moet worden beproefd. Er is geen sprake van nieuwe risico’s of ontwikkelingen.

Doel en reikwijdte
In het rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren te voorzien is. Aan de hand van deze scenario’s wordt in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop beschreven.

Terinzagelegging
Alvorens het herziene plan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal het plan in ontwerp, conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, vanaf woensdag 15 december 2021 gedurende een periode van zes weken ter inzage liggen. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzagelegging een zienswijze naar voren brengen. 

 Het plan ligt fysiek ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeente Utrecht, Wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1, Vleuten
  • Veiligheidsregio Utrecht, Belcampostraat 10, Utrecht (receptie)

Deze locaties zijn dagelijks op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is het ontwerp van het plan beschikbaar via www.vru.nl.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen tot woensdag 26 januari 2022 kenbaar gemaakt worden bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. Na afloop van deze periode zal het dagelijks bestuur, met inachtneming van de ingekomen zienswijzen, het rampbestrijdingsplan definitief vaststellen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verzonden naar:

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, ter attentie van de heer B. Jacobs, Postbus 3154, 3502 GD Utrecht. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de heer B. Jacobs, telefoon 088 – 878 3888, e-mail b.jacobs@vru.nl