Dit doet de veiligheidsregio

De veiligheidsregio is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. In de VRU werken 26 regionale gemeenten samen, onder het motto 'Uw veiligheid, ons werk'. Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio. Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid. Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wij voeren regie over (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen. Bekijk ook de film 'Wat als...', waarin we uitleggen wat de VRU doet bij een crisis en deze animatie over ons beleidsplan.

Bekijk de openstaande vacatures bij Veiligheidsregio Utrecht. Hieronder valt ook de brandweer in regio Utrecht. We hebben altijd brandweervrijwilligers nodig!

Veiligheidsregio Utrecht streeft ernaar een transparante organisatie te zijn.  De belangrijkste besluiten en publicaties zijn op deze website als download beschikbaar.

De VRU zorgt voor informatie op het moment dat een crisis of ramp plaatsvindt. De pers kan in dat geval bij de operationeel woordvoerder terecht. Voor minder urgente vragen of vragen over beleid, projecten, bijeenkomsten enzovoort, kan de pers contact opnemen met woordvoerders van het team communicatie.

De veiligheidsregio wordt bestuurd door de 26 burgemeesters in de regio. De burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio. Het AB stelt ook de begroting van de VRU vast. Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur (DB) gekozen.

In dit onderdeel leest u meer over de missie, kerntaken, organisatiestructuur en wettelijke basis van de VRU. We lichten de organisatieonderdelen accountmanagement, brandweer, GHOR en het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) toe. Tot slot leest u ook meer over de GRIP-opschalingssystematiek.

Veiligheidsregio Utrecht verbetert continu haar dienstverlening. Daarvoor hebben we diverse projecten in het leven geroepen. In het volgende overzicht ziet u waar wij op dit moment onder andere mee bezig zijn.

Veiligheidsregio Utrecht biedt diverse opleidingen en trainingen aan. Piketfunctionarissen van andere hulpdiensten en gemeenten kunnen bijvoorbeeld trainingen en opleidingen volgen bij de VRU Academie. Komt u bij de brandweer werken? Dan hebben we speciale brandweeropleidingen.