De zorg voor vluchtelingen; hoe is deze geregeld?

De GHOR speelt als onderdeel van de VRU een belangrijke rol bij de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Wat kun je als gemeente, zorgorganisatie of samenwerkingspartner van ons verwachten? Hoe is de zorg geregeld?

Van de GHOR krijg je als gemeente, zorgorganisatie of samenwerkingspartner regionale informatie en advies over de organisatie en aanpak van medische zorg voor vluchtelingen. We verbinden zorgvragen aan zorgaanbod in de regio. Dat doen we door zorgpartners met elkaar te verbinden, zodat we op geneeskundig vlak samen optrekken. In de wegwijzer die op deze pagina is te downloaden vind je meer informatie en op de themapagina voor samenwerkingspartners en professionals zijn een aantal veelgestelde vragen met antwoorden te vinden over hoe de zorg voor vluchtelingen momenteel is georganiseerd.