Crisisnoodopvang van asielzoekers in de regio Utrecht

Om Ter Apel te ontlasten heeft het Rijk alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland verzocht om 450 crisisnoodopvangplekken te creëren tot en met 31 december 2022. De vluchtelingen worden opgevangen in opvanglocaties in diverse gemeentes.

De VRU ondersteunt de gemeenten in deze opgave met middelen en personele capaciteit via ‘VRU opvang support’ . Door het creëren van een flexibele schil wil de VRU ondersteunen in de inhuur van capaciteit om opvang mogelijk te maken en gemeenten te ontzorgen. (Wil jij hier zelf ook een bijdrage aan leveren? Stuur een mail naar opvangsupport@vru.nl). Het Rijk financiert onder andere de medische zorg en het busvervoer van asielzoekers.

Sporthal opvang
Bedden opvang vluchtelingen opgemaakt
Tafels opvang vluchtelingen