De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) draagt in crisistijd de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening en draagt zorg voor een regionale gecoördineerde aanpak.
Sinds 12 maart is er in regio Utrecht  sprake van GRIP4 waarbij er sprake is van een maatwerk Regionaal BeleidsTeam (RBT) en maatwerk Regionaal Operationeel Team (ROT). Dit is in lijn met de andere regio's.

De DPG heeft de opdracht van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport om er op toe te zien dat er - gelet op de opgave- voldoende plekken worden gerealiseerd voor kwetsbare patiënten buiten het ziekenhuis en waar nodig tijdelijke zorglocaties (coronacentra) voor cohortverpleging in de regio te realiseren. Hoe dit in regio Utrecht wordt gerealiseerd vindt u hier.