In opdracht van het Ministerie van VWS aan de Directeur Publieke Gezondheid vragen wij alle instellingen met intramurale locaties de vragen bij onderstaande inventarisatie situatiebeeld iedere maandag vóór 12:00 uur in te vullen. Een deel van de gegevens (beddencapaciteit) worden op landelijk niveau samengevoegd door GGD GHOR NL en aan het ministerie ter beschikking gesteld. Voor het regionale beeld gebruiken wij de totale data voor het monitoren van de zorgcontinuïteit en het verstrekken van, waar mogelijk, de PBM.