Op deze pagina tref je allerlei handige informatie over het coronavirus (COVID-19). Hieronder staan links die je doorverwijzen naar andere websites met meer informatie over specifieke onderwerpen. Heb je vragen over het coronavirus in jouw dorp of stad? Stel ze aan je eigen gemeente. Op het dashboard vind je snel per gemeente en veiligheidsregio de dagelijkse cijfers en het geldende riscioniveau. Lees ook het laatste nieuws over het coronavirus. 


Mogelijk heeft de Coronacrisis negatieve effecten op je bedrijf. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor steun van het Kabinet.

Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de Belastingdienst uitstel van betaling geven en verruimt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Als je ondernemer bent en je in bijvoorbeeld de horeaca of reisbranche, dan kun je daardoor makkelijker geld lenen. Wil je meer informatie en weten wat de mogelijkheden zijn? Als ondernemers kun je terecht bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel. Raadpleeg ook je gemeente voor meer informatie over steun.