Bedrijf en bedrijfspand

Wij geven bedrijven, verenigingen en instellingen voorlichting over brandveiligheid. We gaan in op verschillende aspecten van brandveiligheid, passend bij jouw organisatie. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.

Controleer eerst het gebouw om zeker te weten dat er niks aan de hand is. Heeft jouw bedrijf een koppeling met een particuliere meldkamer? Geef dan aan deze particuliere meldkamer door dat het loos alarm is. Vaak belt de alarmcentrale zelf. Als dat niet het geval is, dan vind je het telefoonnummer bij de brandmeldcentrale of bijbehorende doormeldeenheid. Is jouw bedrijfsgebouw niet aangesloten op een (particuliere) alarmcentrale, dan hoef je het nergens te melden. In beide gevallen: geef door aan de rest van de  gebruikers van het gebouw dat het om een loos alarm gaat.

Geef dit door via jouw provider. Het nummer van jouw provider vind je op de doormeldeenheid bij de brandmeldinstallatie.

Dit is afhankelijk van je situatie. Gaat het om een vergunning voor het brandveilig gebruik van je gebouw, dan zijn er twee soorten:

  1. een ‘omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik’
  2. een ‘melding brandveilig gebruik’.

In dit infoblad van de Rijksoverheid staat wanneer een omgevingsvergunning of een melding brandveilig gebruik moet worden ingediend.

Wanneer de brandmeldinstallatie aangesloten is op onze alarmcentrale en je daadwerkelijk de brandmeldinstallatie voor de oefening in alarm zet, moet je de oefening aankondigen bij jouw provider. Op die manier wordt voorkomen dat de brandweer nodeloos uitrukt. Ook als jouw brandmeldinstallatie doormeldt richting een particuliere alarmcentrale, zorg ervoor dat deze hier ervan op de hoogte zijn.

terug naar veelgestelde vragen