Commissies

Risicobeheersing

Voorzitter: De heer V.J.H. Molkenboer
Thema's: Risicobeheersing (stimulerende preventie), brandrisicobeheersing, zelfredzaamheid en burgerparticipatie
 

Commissieleden:

 • De heer M. Divendal
 • De heer R. Bennekom
 • De heer mr. P.J.M. van Domburg
 • Mevrouw mr. P.J. van Hartskamp-De Jong 
 • De heer L. de Graaf

Crisisbeheersing en GHOR

Voorzitter: De heer F.T.J.M. Backhuijs
Thema’s: crisisbeheersing en rampenbestrijding, risico- en crisiscommunicatie, bevolkingszorg, GHOR en de samenhang met de ontwikkelingen op het domein van publieke gezondheidszorg en ambulancezorg. De commissie adviseert ook over het meldkamerdomein en informatievoorziening crisisbeheersing.
 

Commissieleden:

 • De heer drs. J.J.L.M. Janssen
 • De heer R.T. Metz
 • Mevrouw P. Doornenbal-Van der Vlist
 • De heer G. J. Bouwmeester

Brandweerrepressie

Voorzitter: De heer V.J.H. Molkenboer
Thema’s: Ontwikkelingen brandweerdomein en specialismen zoals natuurbrandbestrijding, duiken en oppervlakteredding

Commissieleden:

 • Mevrouw drs. I.P Meerts
 • De heer J.A. van der Pas
 • De heer jhr. M.A. Röell
 • De heer M. van der Groep

Bedrijfsvoering en Financiën

Voorzitter: De heer G.F. Naafs en de heer L.M.M. Bolsius (voor onderwerp HRM) 
Thema’s: personeel en organisatie, huisvesting en financiën. De commissie is tevens de financiële auditcommissie.
 

Commissieleden:

 • De heer R. van Benthem RA
 • De heer S.C.C.M. Potters
 • De heer K.J.G. Kats
 • Vacature

Gemeentesecretarissen Veiligheid

Voorzitter, tevens coördinerend functionaris: De heer F. Halsema
Bestuurlijke opdracht: De commissie adviseert aan het dagelijks bestuur over aangelegenheden betreffende gemeentelijke crisisbeheersing. De commissie adviseert vanuit perspectief van de gemeentelijke bedrijfsvoering over veiligheidsregiobrede onderwerpen aan het dagelijks bestuur.
 

Commissieleden:

 • De heer P. Bonthuis
 • Mevrouw E. Liebregts
 • Mevrouw N. van Ameijde-Poortman
 • Mevrouw P. Nijmeijer
 • De heer K. van Veen
 • Mevrouw A. Barink
 • Mevrouw Y. Halman