Accountmanagement gemeenten

De VRU staat voor een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. In de VRU werken 26 regionale gemeenten samen. Korte communicatielijnen en een adequate informatievoorziening richting de deelnemende gemeenten (en vice versa) zijn hierbij van essentieel belang. Een belangrijke schakel hierin vormt het accountmanagement team van de VRU. Aan iedere gemeente heeft de VRU een accountmanager gekoppeld. De accountmanager is het eerste aanspreekpunt voor gemeenten bij vragen, wensen of knelpunten.

Taken Accountmanager

Hij/zij:

  • onderhoudt de contacten met de burgemeester, gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en accounthouders VRU binnen gemeenten.
  • geeft adviezen en voorziet de gemeenten van informatie.
  • kent de behoeften van gemeenten op veiligheidsgebied en is op de hoogte van kansen en knelpunten binnen de politiek-bestuurlijke omgeving van een gemeente.
  • houdt de (contract- en prestatie)afspraken in het achterhoofd, bewaakt deze en stelt ze soms bij.
  • is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

Contact opnemen

Zoek je contact met onze accountmanagers? Mail dan naar accountmanagement@vru.nl of bel 088 878 1000.