• Richtsje Samplonius Chief Information Officer

  "Met slim gebruik van informatie vergroten we de veiligheid.
  Daar doen we het voor."

  Richtsje Samplonius
  Chief Information Officer

 • Marion Schilder Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

  "Een goede relatie tussen de VRU en de Utrechtse gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

 • Marjolijn de Jong Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

  "Door continu te monitoren worden we minder snel overvallen door een crisis."

  Marjolijn de Jong
  Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

 • Robert-Jan Schouwerwou Hoofd GHOR

  "We mobiliseren de kracht uit de hele gezondheidsketen. Op de grens van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

 • Ivonne Vliek Programmamanager Stimulerende Preventie

  "Ook goede voorlichting op school of een gesprekje met de buren zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Programmamanager Stimulerende Preventie

Hieronder vindt u de vergaderstukken van het algemeen bestuur van 13 februari 2017. U kunt ook het zip-bestand downloaden.

 

 

Attachments:
Download this file (AB20170327-00 Convocatie vergadering algemeen bestuur VRU 27 maart 2017.pdf)AB20170327-00 Convocatie vergadering algemeen bestuur VRU 27 maart 2017.pdf266 kB
Download this file (AB20170327-02 Agenda vergadering AB VRU 27 maart 2017.pdf)AB20170327-02 Agenda vergadering AB VRU 27 maart 2017.pdf97 kB
Download this file (AB20170327-04 AP Inkomende en uitgaande stukken.pdf)AB20170327-04 AP Inkomende en uitgaande stukken.pdf83 kB
Download this file (AB20170327-04-A Bijlage A - Overzicht inkomende en uitgaande stukken.pdf)AB20170327-04-A Bijlage A - Overzicht inkomende en uitgaande stukken.pdf109 kB
Download this file (AB20170327-05 AP Conceptverslag vergadering AB VRU 13 februari 2017.pdf)AB20170327-05 AP Conceptverslag vergadering AB VRU 13 februari 2017.pdf87 kB
Download this file (AB20170327-05-A Bijlage A Conceptverslag vergadering AB VRU 13 februari 2017.pdf)AB20170327-05-A Bijlage A Conceptverslag vergadering AB VRU 13 februari 2017.pdf227 kB
Download this file (AB20170327-05-B Bijlage B Zienswijzen 2e begrotingswijziging 2016.pdf)AB20170327-05-B Bijlage B Zienswijzen 2e begrotingswijziging 2016.pdf630 kB
Download this file (AB20170327-05-C Bijlage C Zienswijzen Kadernota 2018 v.3.pdf)AB20170327-05-C Bijlage C Zienswijzen Kadernota 2018 v.3.pdf658 kB
Download this file (AB20170327-05-D Bijlage D Presentatie Staat van de Rampenbestrijding 2016.pdf)AB20170327-05-D Bijlage D Presentatie Staat van de Rampenbestrijding 2016.pdf561 kB
Download this file (AB20170327-06 AP Voorbereidingen Bestuursconferentie 2017.pdf)AB20170327-06 AP Voorbereidingen Bestuursconferentie 2017.pdf131 kB
Download this file (AB20170327-07 AP Ontwerp-Jaarstukken 2016vru.pdf)AB20170327-07 AP Ontwerp-Jaarstukken 2016vru.pdf161 kB
Download this file (AB20170327-07-A Bijlage A Ontwerp-Jaarstukken 2016.pdf)AB20170327-07-A Bijlage A Ontwerp-Jaarstukken 2016.pdf1497 kB
Download this file (AB20170327-07-B Bijlage B Aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2016 en begroting 2018.pdf)AB20170327-07-B Bijlage B Aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2016 en begroting 2018.pdf181 kB
Download this file (AB20170327-07-C Bijlage C Model raadsvoorstel jaarstukken 2016.pdf)AB20170327-07-C Bijlage C Model raadsvoorstel jaarstukken 2016.pdf252 kB
Download this file (AB20170327-07-D Bijlage D Model raadsbesluit Jaarstukken 2016.pdf)AB20170327-07-D Bijlage D Model raadsbesluit Jaarstukken 2016.pdf73 kB
Download this file (AB20170327-08 AP Ontwerp-Programmabegroting 2018 en 1e wijziging begroting 2017.pdf)AB20170327-08 AP Ontwerp-Programmabegroting 2018 en 1e wijziging begroting 2017.pdf150 kB
Download this file (AB20170327-08-A Bijlage A Ontwerp-Programmabegroting 2018 en 1e wijziging Programmabegroting 2017.pdf)AB20170327-08-A Bijlage A Ontwerp-Programmabegroting 2018 en 1e wijziging Programmabegroting 2017.pdf1073 kB
Download this file (AB20170327-08-B Bijlage B Model raadsvoorstel begroting 2018.pdf)AB20170327-08-B Bijlage B Model raadsvoorstel begroting 2018.pdf130 kB
Download this file (AB20170327-08-C Bijlage C Model raadsbesluit programmabegroting 2018.pdf)AB20170327-08-C Bijlage C Model raadsbesluit programmabegroting 2018.pdf73 kB
Download this file (AB20170327-09 AP Benoeming Coordinerend Functionaris Bevolkingszorg.pdf)AB20170327-09 AP Benoeming Coordinerend Functionaris Bevolkingszorg.pdf92 kB
Download this file (AB20170327-10 AP Actualisatie handboek RBT.pdf)AB20170327-10 AP Actualisatie handboek RBT.pdf145 kB
Download this file (AB20170327-10-A Bijlage A - Ontwerp Handboek Regionaal Beleidsteam (16 november 2016).pdf)AB20170327-10-A Bijlage A - Ontwerp Handboek Regionaal Beleidsteam (16 november 2016).pdf941 kB
Download this file (AB20170327-10-B Bijlage B - Concept Vervangingsregeling voorzitter Veiligheidsregio Utrecht 2017.pdf)AB20170327-10-B Bijlage B - Concept Vervangingsregeling voorzitter Veiligheidsregio Utrecht 2017.pdf110 kB
Download this file (AB20170327-11 AP Ontwikkelingen Omgevingswet en actualisatie risicokaart.pdf)AB20170327-11 AP Ontwikkelingen Omgevingswet en actualisatie risicokaart.pdf99 kB
Download this file (AB20170327-11-A Bijlage A Ontwikkelingen Omgevingswet en actualisatie provinciale risicokaart.pdf)AB20170327-11-A Bijlage A Ontwikkelingen Omgevingswet en actualisatie provinciale risicokaart.pdf176 kB
Download this file (AB20170327-12 AP Programma Stimulerende Preventie Jaarplan 2017.pdf)AB20170327-12 AP Programma Stimulerende Preventie Jaarplan 2017.pdf88 kB
Download this file (AB20170327-12-A Bijlage A Programma Stimulerende Preventie Jaarplan 2017.pdf)AB20170327-12-A Bijlage A Programma Stimulerende Preventie Jaarplan 2017.pdf177 kB
Download this file (AB20170327-13 AP Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur.pdf)AB20170327-13 AP Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur.pdf86 kB
Download this file (AB20170327-14 AP Waterveiligheid.pdf)AB20170327-14 AP Waterveiligheid.pdf100 kB

Project in beeld

Informatiegestuurd werken voor een veilige regio

We leven in een informatierijke maatschappij. De hoeveelheid beschikbare data is de afgelopen jaren exponentieel gestegen. Deze informatie is waardevol omdat het ons kan helpen incidenten eerder aan te zien komen, risico’s beter in te schatten en sneller en adequater op te treden. Maar dan moeten we de gegevens wel optimaal weten te analyseren, koppelen en benutten. Dat noemen we ook wel informatiegestuurd werken. Wat betekent dit precies?

Lees verder

meldkamer project in beeld

Bekijk onze projecten en thema's