• Richtsje Samplonius Chief Information Officer

  "Met slim gebruik van informatie vergroten we de veiligheid.
  Daar doen we het voor."

  Richtsje Samplonius
  Chief Information Officer

 • Marion Schilder Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

  "Een goede relatie tussen de VRU en de Utrechtse gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

 • Marjolijn de Jong Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

  "Door continu te monitoren worden we minder snel overvallen door een crisis."

  Marjolijn de Jong
  Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

 • Robert-Jan Schouwerwou Hoofd GHOR

  "We mobiliseren de kracht uit de hele gezondheidsketen. Op de grens van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

 • Ivonne Vliek Programmamanager Stimulerende Preventie

  "Ook goede voorlichting op school of een gesprekje met de buren zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Programmamanager Stimulerende Preventie

Hieronder vindt u de vergaderstukken van het algemeen bestuur van 21 maart 2016.

Attachments:
Download this file (AB20160321-00 Convocatie vergadering AB.pdf)AB20160321-00 Convocatie vergadering AB.pdf289 kB
Download this file (AB20160321-02 Agenda algemeen bestuur 21 maart 2016.pdf)AB20160321-02 Agenda algemeen bestuur 21 maart 2016.pdf55 kB
Download this file (AB20160321-04 Inkomende en uitgaande stukken.pdf)AB20160321-04 Inkomende en uitgaande stukken.pdf48 kB
Download this file (AB20160321-04-A Bijlage A Inkomende en uitgaande stukken.pdf)AB20160321-04-A Bijlage A Inkomende en uitgaande stukken.pdf166 kB
Download this file (AB20160321-04-B Bijlage B Kamerstuk, TK Handelingen 1550, 2015-16, vragen SP.pdf)AB20160321-04-B Bijlage B Kamerstuk, TK Handelingen 1550, 2015-16, vragen SP.pdf3099 kB
Download this file (AB20160321-05 Conceptverslag vergadering AB 14 januari 2016.pdf)AB20160321-05 Conceptverslag vergadering AB 14 januari 2016.pdf45 kB
Download this file (AB20160321-05-A Bijlage A Conceptverslag vergadering AB 14 januari 2016.pdf)AB20160321-05-A Bijlage A Conceptverslag vergadering AB 14 januari 2016.pdf171 kB
Download this file (AB20160321-06 Ontwerpprogrammabegroting 2017.pdf)AB20160321-06 Ontwerpprogrammabegroting 2017.pdf78 kB
Download this file (AB20160321-06-A Ontwerpprogrammabegroting 2017.pdf)AB20160321-06-A Ontwerpprogrammabegroting 2017.pdf1639 kB
Download this file (AB20160321-06-C Informatienotitie Jeugdbrandweer.pdf)AB20160321-06-C Informatienotitie Jeugdbrandweer.pdf359 kB
Download this file (AB20160321-06-D Informatienotitie Gemeentelijke crisisbeheersing 2.0.pdf)AB20160321-06-D Informatienotitie Gemeentelijke crisisbeheersing 2.0.pdf152 kB
Download this file (AB20160321-06-E Aanbiedingsbrief consultatie begroting 2017.pdf)AB20160321-06-E Aanbiedingsbrief consultatie begroting 2017.pdf167 kB
Download this file (AB20160321-06-F Model raadsvoorstel en raadsbesluit programmabegroting 2017.pdf)AB20160321-06-F Model raadsvoorstel en raadsbesluit programmabegroting 2017.pdf79 kB
Download this file (AB20160321-07 Repressieve huisvesting.pdf)AB20160321-07 Repressieve huisvesting.pdf77 kB
Download this file (AB20160321-07-A Advies BAC Huisvesting t.b.v. de repressieve huisvesting versie 3.pdf)AB20160321-07-A Advies BAC Huisvesting t.b.v. de repressieve huisvesting versie 3.pdf109 kB
Download this file (AB20160321-07-B Eindrapportage repressieve huisvesting VRU - concept_21082015.pdf)AB20160321-07-B Eindrapportage repressieve huisvesting VRU - concept_21082015.pdf1461 kB
Download this file (AB20160321-07-C Presentatie repressieve huisvesting.pdf)AB20160321-07-C Presentatie repressieve huisvesting.pdf413 kB
Download this file (AB20160321-08 Ontwerp jaarstukken 2015.pdf)AB20160321-08 Ontwerp jaarstukken 2015.pdf62 kB
Download this file (AB20160321-08-A Jaarstukken 2015 .pdf)AB20160321-08-A Jaarstukken 2015 .pdf1880 kB
Download this file (AB20160321-08-B Gemeentelijke rapportage 2015 Voorbeeld Zeist.pdf)AB20160321-08-B Gemeentelijke rapportage 2015 Voorbeeld Zeist.pdf484 kB
Download this file (AB20160321-08-C Aanbiedingsbrief consultatie voorlopige jaarrekening.pdf)AB20160321-08-C Aanbiedingsbrief consultatie voorlopige jaarrekening.pdf130 kB
Download this file (AB20160321-08-D Model raadsvoorstel en -besluit jaarrekening 2015 .pdf)AB20160321-08-D Model raadsvoorstel en -besluit jaarrekening 2015 .pdf67 kB
Download this file (AB20160321-09 Bestemmingsvoorstel.pdf)AB20160321-09 Bestemmingsvoorstel.pdf88 kB
Download this file (AB20160321-10 Ontwerp eerste wijziging programmabegroting 2016.pdf)AB20160321-10 Ontwerp eerste wijziging programmabegroting 2016.pdf73 kB
Download this file (AB20160321-10-A Bijlage A 1e wijziging Programmabegroting 2016.pdf)AB20160321-10-A Bijlage A 1e wijziging Programmabegroting 2016.pdf457 kB
Download this file (AB20160321-10-B Aanbiedingsbrief consultatie wijziging begroting 2016.pdf)AB20160321-10-B Aanbiedingsbrief consultatie wijziging begroting 2016.pdf129 kB
Download this file (AB20160321-10-C Model raadsvoorstel en -besluit wijziging begroting 2016.pdf)AB20160321-10-C Model raadsvoorstel en -besluit wijziging begroting 2016.pdf63 kB
Download this file (AB20160321-11 Programma van Eisen aanbesteding accountant.pdf)AB20160321-11 Programma van Eisen aanbesteding accountant.pdf82 kB
Download this file (AB20160321-11-A Programma van Eisen aanbesteding accountant.pdf)AB20160321-11-A Programma van Eisen aanbesteding accountant.pdf559 kB

Project in beeld

Informatiegestuurd werken voor een veilige regio

We leven in een informatierijke maatschappij. De hoeveelheid beschikbare data is de afgelopen jaren exponentieel gestegen. Deze informatie is waardevol omdat het ons kan helpen incidenten eerder aan te zien komen, risico’s beter in te schatten en sneller en adequater op te treden. Maar dan moeten we de gegevens wel optimaal weten te analyseren, koppelen en benutten. Dat noemen we ook wel informatiegestuurd werken. Wat betekent dit precies?

Lees verder

meldkamer project in beeld

Bekijk onze projecten en thema's